khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

Câu chất vấn liên quan

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông

  Bạn đang xem: khó khăn lớn nhất trong việc phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ gia dụng tương thích nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc di chuyển tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

 • Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

  Trong điểm kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 2005, lúc lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp thứu tự là:

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo đuổi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Xem thêm: tính chất phân giác

  Nhận tấp tểnh trúng nhất là :

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của tổ quốc nhập quá trình hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của tổ quốc nhập quá trình lúc này, vận tốc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN trình diễn ra

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của VN, ngành lúc lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Ý nào là ko trúng về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko trúng về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vày sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

  Xem thêm: tính diện tích hình tam giác vuông