khi mức cường độ âm tăng 20db thì cường độ âm tăng

Câu hỏi:

30/09/2019 9,630

Bạn đang xem: khi mức cường độ âm tăng 20db thì cường độ âm tăng

C. 100 lần

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

+ Ta sở hữu  

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sợi thừng chiều nhiều năm l căng ngang, nhị đầu thắt chặt và cố định. Trên thừng đang xuất hiện sóng ngừng với n bụng sóng, vận tốc truyền sóng bên trên thừng là v. Khoảng thời hạn thân thiện nhị phiên liên tục sợi thừng choạc trực tiếp là:

A. nv1

B. 12nv

C. 1nv

D. vnl

Câu 2:

Biết độ mạnh âm chuẩn chỉnh là 10-12 W/m2. Khi độ mạnh âm bên trên một điểm là 10-5 W/m2 thì nút độ mạnh âm bên trên điểm bại là

A. 9 B

B. 7 B

C. 12 B

D. 5 B

Câu 3:

Trên một sợi thừng đang xuất hiện sóng ngừng, sóng truyền bên trên thừng sở hữu bước sóng là λ . Khoảng cơ hội thân thiện nhị nút sóng liên tục bằng:

A.

B. λ/2

C. λ

D. λ/4

Xem thêm: văn bản tê dê

Câu 4:

Trong sóng ngừng, khoảng cách thân thiện nhị nút sóng ngay gần nhau nhất bằng

A. 1 phần tư bước sóng

B. nhị phiên bước sóng

C. 1/2 bước sóng

D. một bước sóng

Câu 5:

Trên một sợi thừng đàn hồi đang xuất hiện sóng ngừng ổn định quyết định với khoảng cách thân thiện nhị nút sóng liên tục là 6 centimet. Trên thừng sở hữu những thành phần sóng xê dịch với tần số 5 Hz và biên phỏng lớn số 1 là 4 centimet. Gọi N là địa điểm của một nút sóng; C và D là nhị thành phần bên trên thừng ở nhị mặt mũi của N và nằm tại cân nặng bằng phương pháp N thứu tự là 10,5 centimet và 7 centimet. Tại thời khắc t1 , thành phần C sở hữu li phỏng 2 centimet và đang được khuynh hướng về địa điểm cân đối. Vào thời điểm t2=t1 + 7940s, thành phần D sở hữu li phỏng là:

A. 1 cm

B. –1 cm

C. 2 cm

D. –2 cm

Câu 6:

Một sợi thừng Fe, miếng, nhiều năm 120 centimet căng ngang, sở hữu nhị đầu thắt chặt và cố định. Tại phía bên trên, ngay gần sợi thừng sở hữu một nam châm hút năng lượng điện được nuôi vì chưng mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều sở hữu tần số 50 Hz. Trên thừng xuất hiện tại sóng ngừng với 2 bụng sóng. Tốc phỏng truyền sóng bên trên thừng là:

A. 120 m/s

B. 60 m/s

C. 180 m/s

D. 240 m/s

Câu 7:

Một mối cung cấp phân phát sóng xê dịch điều tiết đưa đến sóng tròn trặn đồng tâm O truyền bên trên mặt mũi hóa học lỏng. Khoảng cơ hội nhanh nhất thân thiện nhị đỉnh sóng là 4 centimet. Hai điểm M và N nằm trong mặt mũi hóa học lỏng nhưng mà thành phần hóa học lỏng bên trên bại xê dịch nằm trong trộn với thành phần hóa học lỏng bên trên O. Không kể thành phần hóa học lỏng bên trên O, số thành phần hóa học lỏng xê dịch nằm trong trộn với thành phần hóa học lỏng bên trên O bên trên đoạn trực tiếp MO là 6, bên trên đoạn trực tiếp NO là 4 và bên trên đoạn trực tiếp MN là 3. Khoảng cơ hội MN lớn số 1 có giá trị ngay gần độ quý hiếm nào là nhất sau đây?

A. 19 cm

B. 26 cm

C. 21 cm

Xem thêm: trình bày sơ lược vị trí địa lý của khu vực đông nam á

D. 40 cm