khi đang làm việc với cấu trúc bảng muốn lưu cấu trúc vào đĩa ta thực hiện

Câu hỏi:

28/08/2022 4,853

Bạn đang xem: khi đang làm việc với cấu trúc bảng muốn lưu cấu trúc vào đĩa ta thực hiện

C. File / Save

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tớ gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:

A. File Name

B. Name

C. Name Field

D. Field Name

Câu 2:

Khi thao tác với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tớ xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:

A. Data Type

B. Description

C. Field Type

D. Field Properties

Câu 3:

Khi thao tác với cấu hình bảng, ham muốn xác lập khóa chủ yếu, tớ thực hiện: .... -> Primary Key

A. Insert

B. File

C. Edit

Xem thêm: hồ sơ xin việc cần những gì

D. Tools

Câu 4:

Trong Lúc thao tác với cấu hình bảng, ham muốn chèn thêm 1 ngôi trường mới nhất, tớ thực hiện:

A. Tools / Insert Rows

B. Insert / Rows

C. File / Insert Rows

D. Edit / Insert Rows

Câu 5:

Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 1)

B. img1

C. Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 2)

D.Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tớ lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 3)

Câu 6:

Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh?

A.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 1)

B.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 2)

C.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 3)

D.Trong Access, Lúc chỉ định và hướng dẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa khỏi khóa chủ yếu vẫn chỉ định và hướng dẫn, tớ nháy con chuột nhập nút lệnh? (ảnh 4)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK