khai triển nhị thức (x+2)^4

Câu hỏi:

26/06/2022 8,068

Bạn đang xem: khai triển nhị thức (x+2)^4

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Hướng dẫn giải

Thay a = x và b = – 2 vô công thức khai triển của (a + b)4, tao được:

(x – 2)= x4 + 4x3 . (– 2) + 6x2 . (–2)2 + 4x . (– 2)3 + (– 2)4 

= x4 – 8x3 + 24x2 – 32x + 16.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khai triển (3x – 2)5.

Câu 2:

Xem thêm: trong những điều làm nên vẻ đẹp một đi không trở lại

Tìm thông số của x4 trong khai triển của (3x –1)5.

Câu 3:

a) Dùng nhì số hạng trước tiên vô khai triển của (1 + 0,05)4 để tính độ quý hiếm sấp xỉ của một,054.

b) Dùng PC di động tính độ quý hiếm của một,054 và tính sai số vô cùng của độ quý hiếm sấp xỉ cảm nhận được ở câu a.

Câu 4:

Biểu diễn \({\left( {3 + \sqrt 2 } \right)^5} - {\left( {3 - \sqrt 2 } \right)^5}\) dưới dạng \(a + b\sqrt 2 \) với a, b là những số nguyên vẹn.

Câu 5:

Số dân của một tỉnh ở thời gian thời điểm hiện tại là khoảng chừng 800 ngàn người. Giả sử rằng tỉ lệ thành phần tăng số lượng dân sinh từng năm của tỉnh này đó là r%.

a) Viết công thức tính số dân của tỉnh cơ sau một năm, sau hai năm. Từ cơ suy ra sức thức tính số dân của tỉnh cơ sau 5 năm nữa là \(P = 800{\left( {1 + \frac{r}{{100}}} \right)^5}\) (nghìn người).

b) Với r = 1,5, người sử dụng nhì số hạng đầu vô khai triển của (1 + 0,015)5, hãy dự tính số dân của tỉnh cơ sau 5 năm nữa (theo đơn vị chức năng ngàn người).

Câu 6:

Xem thêm: bài tập về phép chia lớp 5

a) Dùng hai số hạng trước tiên vô khai triển của (1 + 0,02)5 để tính độ quý hiếm sấp xỉ của một,025.

b) Dùng PC di động tính độ quý hiếm của một,025 và tính sai số vô cùng của độ quý hiếm sấp xỉ cảm nhận được ở câu a.