khai thác csdl quan hệ có thể là

 • Câu hỏi:

  Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là:

  Bạn đang xem: khai thác csdl quan hệ có thể là

  • A. Tạo bảng, hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu, tạo nên liên kết
  • B. Đặt thương hiệu ngôi trường, lựa chọn loại tài liệu, ấn định đặc thù trường
  • C. Thêm, sửa, xóa phiên bản ghi
  • D. Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất báo cáo

Mã câu hỏi: 4329

Xem thêm: công thức lượng giác

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: tổng hợp công thức toán 12

CÂU HỎI KHÁC

 • Việc thứ nhất sẽ tạo lập một CSDL mối quan hệ là:
 • Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:
 • Thao tác nào là tại đây ko nằm trong loại tạo nên lập CSDL quan liêu hệ?
 • Trong quy trình tạo nên cấu hình của một bảng, Lúc tạo nên một ngôi trường, việc nào là tại đây không nhất thiết cần thực hi�
 • Khi tạo nên lập CSDL mối quan hệ tớ triển khai thứu tự công việc sau:
 • Thao tác nào là tại đây ko cần là thao tác update dữ liệu?
 • Chỉnh sửa tài liệu là:
 • Xoá phiên bản ghi là:
 • Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ?
 • Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là: