k2cr2o7 ra cl2

HCl K2Cr2O7

K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và thăng bằng trúng phương trình phản xạ lão hóa khử Lúc cho tới K2Cr2O7 tính năng HCl, trên đây được xem là phương trình thăng bằng khó khăn.

Bạn đang xem: k2cr2o7 ra cl2

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài phương trình phản xạ sau đây.

  • KMnO4 + HCl →  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
  • MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
  • F2 + H2O → HF + O2
  • Cl2 + NaBr → NaCl + Br2
  • Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O
  • Cl2 + Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + H2O
  • Cl2 + KOH đặc giá → KCl + KClO3 + H2O

1. Phương trình phản xạ K2Cr2O7 tính năng HCl

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

 (da cam)            (không màu)         (vàng)       (không màu)  (vàng lục)    (không màu)

2. Cân vị phản xạ K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O

\begin{array}{l}1x\left|Cr_2^{+6}\;+\;6e\;\rightarrow2Cr^{+3}\;\right.\\3x\left|\;\;2Cl^{-1}\rightarrow C{l^0}_2+\;2e\right.\\\\\end{array}

Phương trình phản ứng: K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra K2Cr2O7 rời khỏi Cl2

Nhiệt phỏng thường

4. Tính hóa học của kaliđicromat

4.1. Tính hóa học vật lí

Là tinh anh thể tam lặn red color - domain authority cam.

Nhiệt nhiệt độ chảy: 398oC; phân diệt ở 500oC.

Trong bầu không khí K2Cr2O7 ko chảy rữa.

Tan nhiều nội địa cho tới hỗn hợp màu sắc domain authority cam – màu sắc đặc thù của ion Cr2O72-.

Tan vô SO2 lỏng; ko tan vô rượu và ete. Muối này còn có phỏng tan thay cho thay đổi theo gót sức nóng phỏng, K2Cr2O7 sở hữu vị đăng đắng.

4.2. Tính hóa học hóa học

  • Phân diệt ở 500oC

4K2Cr2O7 \overset{500oC}{\rightarrow} 4K2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2

  • Tác dụng với hỗn hợp kiềm

K2Cr2O7 + 2KOH → 2K2CrO4 + H2O

(da cam) (vàng)

  • K2Cr2O7 sở hữu tính lão hóa mạnh (nhất là vô môi trường thiên nhiên axit – tính lão hóa như axit cromic).

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

K2Cr2O7 + 3SO2 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Ở tình trạng rắn, K2Cr2O7 hoàn toàn có thể lão hóa được S, P.., C Lúc đun nóng:

K2Cr2O7 + 2C → K2CO3 + Cr2O3 + CO

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Cho phản xạ K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O. Số phân tử HCl vào vai trò môi trường thiên nhiên là

A. 3

B. 6

C. 8

D.14

Xem đáp án

Đáp án C

Cân vị phương trình hóa học

K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

=> số phân tử HCl vào vai trò môi trường thiên nhiên là 2 + 2.3 = 8

Câu 2. Trong phản ứng

K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O

Tổng thông số thăng bằng tối giản của phản xạ là

A. 28

B. 29

C. 30

D. 31

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình hóa học

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

Tổng thông số thăng bằng vô phương trình là: 1 + 14 + 2 + 2 + 3 + 7 = 29

Câu 3. Khi cho tới hỗn hợp kiềm vô hỗn hợp K2Cr2O7 thì sở hữu hiện tại tượng

A. Màu domain authority cam của hỗn hợp gửi trở nên ko màu

B. Dung dịch ko màu sắc gửi trở nên màu sắc vàng

C. Màu vàng của hỗn hợp gửi trở nên màu sắc domain authority cam

D. Màu domain authority cam của hỗn hợp gửi trở nên màu sắc vàng

Xem đáp án

Đáp án D

Khi cho tới hỗn hợp kiềm vô hỗn hợp K2Cr2O7 thì sở hữu hiện tượng kỳ lạ màu sắc domain authority cam của hỗn hợp gửi trở nên màu sắc vàng

Cr2O72- (màu domain authority cam ) + 2OH- → 2CrO42- (màu vàng)+ H2O

Câu 4. Cho những tuyên bố sau:

(1). K2Cr2O7 có màu sắc domain authority cam, là hóa học lão hóa mạnh.

(2). Kim loại Al và Cr đều phản xạ với hỗn hợp HCl theo gót nằm trong tỷ trọng.

(3). CrO3 là một trong những oxit axit, là hóa học oxi mạnh, bốc cháy Lúc xúc tiếp với diêm sinh, photpho,...

(4). Cr2O3 được dùng để làm tạo nên màu sắc lục cho tới vật sứ, đô dễ vỡ.

(5). Hợp hóa học crom (VI) vừa vặn sở hữu tính lão hóa, vừa vặn sở hữu tính khử.

(6). Crom (III) oxit và crom (III) hiđroxit đều là hóa học sở hữu tính lưỡng tính.

Tổng số tuyên bố trúng là

A. 2

B. 3

C. 4.

D. 5

Xem đáp án

Đáp án C

(1) đúng

(2) Sai , Cr tác dụng HCl tỉ lệ 1 :2

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, Crom (VI) chỉ có tính oxh

(6) Đúng

Câu 5. Khi cho tới Kalidicromat vô hỗn hợp HCl dư đun giá xẩy ra phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O

Nếu người sử dụng 5,88 gam K2Cr2O7 thì số mol HCl bị Oxi hóa là:

A. 0,14 mol.

B. 0,28 mol.

C. 0,12 mol.

D. 0,06 mol.

Xem đáp án

Đáp án C

Số mol HCl bị lão hóa đó là số mol HCl gửi trở nên Cl2

Phương trình phản xạ hóa học

K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

⇒ nHCl bị OXH = 2nCl2 = 6nK2Cr2O7 = 6 × 0,02 = 0,12 mol

Câu 6. Nung lếu ăn ý bột bao gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở sức nóng phỏng cao. Sau Lúc phản xạ trọn vẹn chiếm được 23,3 gam lếu ăn ý rắn X. Cho toàn cỗ lếu ăn ý X phản xạ với axit HCl dư thấy bay rời khỏi V lit khí H2 (dktc). Giá trị của V là :

A. 10,08 lit

B. 4,48 lit

C. 7,84 lit

D. 3,36 lit

Xem đáp án

Đáp án C

Áp dụng hướng dẫn toàn khối lượng:

mAl + mCr2O3 = mX

=> nAl = 0,3 mol; nCr2O3 = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Sau phản xạ có: nCr = 0,2 mol ;

nAl = 0,1 mol là phản xạ với axit tạo nên H2

Phương trình phản xạ hóa học

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2

=> nH2 = nCr + nAl.1,5 = 0,35 mol

=> VH2 = n.22,4 = 0,35.22,4 = 7,84 lit

Câu 7. Crom ko phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A. hỗn hợp H2SO4 loãng, đun nóng

B. hỗn hợp HNO3 đặc nguội

C. hỗn hợp HNO3 đặc, đun nóng

D. hỗn hợp H2SO4 đặc, đun nóng

Xem đáp án

Đáp án B

Crom ko phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A. hỗn hợp H2SO4 loãng, đun giá => Có phản ứng

2 Cr + 3 H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3 H2

B. hỗn hợp HNO3 đặc nguội Sai vì như thế Crom bị thụ động vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội

C. hỗn hợp HNO3 đặc, đun giá => Có phản ứng

Cr + 6HNO3(đặc) → Cr(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

D. hỗn hợp H2SO4 đặc, đun giá => Có phản ứng

Xem thêm: tiếng anh 6 tập 2 trang 33

2Cr + 6H2SO4(đặc) → Cr2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O

Câu 8. Khối lượng K2Cr2O7 cần thiết dùng để làm oxi hoá không còn 0,3 moi FeSO4 vô môi trường thiên nhiên hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. 29,4 gam

B. 59,2 gam.

C. 24,9 gam.

D. 14,7 gam

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ xảy ra

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

0,05 ← 0,3 (mol)

mK2Cr2O7 = 0,05.294 = 14,7 gam

Câu 9. Muốn pha trộn 6,72 lít khí Clo (đktc) thì lượng K2Cr2O7 tối thiều nên dùng đế tính năng với hỗn hợp HCl đặc, dư là

A. 29,4 gam.

B. 27,4 gam.

C. 24,9 gam.

D. 26,4 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nCl2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

Phương trình chất hóa học xảy ra

K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

Theo phương trình hóa học: nK2Cr2O7 = 1/3nCl2 = 1/3.0,3 = 0,1 (mol)

Khối lượng K2Cr2O7 ít nhất cần thiết lấy là: nK2Cr2O7= 0,1.294 = 29,4(g)

Câu 10. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

D. Dung dịch NaOH

Xem đáp án

Đáp án D

Các hỗn hợp KMnO4/ H2SO4; K2Cr2O7/ H2SO4;

Br2 đều là những hóa học lão hóa → Fe2+ sẽ sở hữu phản xạ lão hóa khử làm mất đi màu sắc những hỗn hợp trên

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

2FeSO4 + Br2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2HBr

Câu 11. Dãy những hóa học chỉ thể hiện tại tính lão hóa là:

A. HNO3; KMnO4; Fe(NO3)3

B. O2; H2SO4 đặc

C. HNO3; KMnO4; Fe(NO3)2

D. KMnO4, Zn, HCl

Xem đáp án

Đáp án B

Chất chỉ thể hiện tại bản thân tính oxh tức là số oxh tối đa O2; H2SO4 đặc

A sai vì như thế Fe(NO3)3 thể hiện tại cả tính khử và tính oxi hóa

B đúng

C sai vì thế Fe(NO3)2 thể hiện tại cả tính khử và tính oxi hóa

D sai vì thế HCl thể hiện tại cả hai tính còn Zn là hóa học khử

Câu 12. Khi cho tới hỗn hợp kiềm vô hỗn hợp K2Cr2O7 thì sở hữu hiện tại tượng

A. Màu domain authority cam của hỗn hợp gửi trở nên ko màu

B. Dung dịch ko màu sắc gửi trở nên màu sắc vàng

C. Màu vàng của hỗn hợp gửi trở nên màu sắc domain authority cam

D. Màu domain authority cam của hỗn hợp gửi trở nên màu sắc vàng

Xem đáp án

Đáp án D

Khi cho tới hỗn hợp kiềm vô hỗn hợp K2Cr2O7 thì sở hữu hiện tượng kỳ lạ màu sắc domain authority cam của hỗn hợp gửi trở nên màu sắc vàng

Cr2O72- (màu domain authority cam ) + 2OH- → 2CrO42- (màu vàng)+ H2O

Câu 13. Chọn tuyên bố trúng về phản xạ của crom với phi kim:

A. Tại sức nóng phỏng thông thường crom chỉ phản xạ với flo.

B. Tại sức nóng phỏng cao, oxi tiếp tục lão hóa crom trở nên Cr(VI).

C. Lưu huỳnh ko phản xạ được với crom.

D. Tại sức nóng phỏng cao, clo tiếp tục lão hóa crom trở nên Cr(II).

Xem đáp án

Đáp án A

B sai vì như thế oxi phản xạ với crom tạo nên Cr2O3

C sai vì như thế diêm sinh sở hữu phản xạ với crom ở sức nóng phỏng cao

D sai vì như thế clo tiếp tục lão hóa crom trở nên CrCl3

Câu 14. Các sắt kẽm kim loại nào là tại đây luôn luôn được bảo đảm vô môi trường thiên nhiên bầu không khí, nước nhờ lớp màng oxit?

A. Al và Ca.

B. Fe và Cr.

C. Cr và Al

D. Fe và Mg.

Xem đáp án

Đáp án C

Các sắt kẽm kim loại luôn luôn được bảo đảm vô môi trường thiên nhiên bầu không khí, nước nhờ lớp màng oxit là Al và Cr

Câu 15. Nhận xét nào là sau đó là ko đúng?

A. Crom là sắt kẽm kim loại cứng nhất vô toàn bộ những kim loại

B. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa vị HNO3 đặc nguội.

C. Nhôm và crom đều bị phản xạ với HCl theo gót nằm trong tỉ lệ thành phần số mol.

D. Vật dụng thực hiện vị nhôm và crom đều bền vô bầu không khí và nước vì như thế sở hữu màng oxit bảo đảm.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Câu 16. Cho vô ống thử một vài ba tinh anh thể K2Cr2O7, tiếp sau đó tăng tiếp khoảng chừng 1 ml nước và rung lắc đều nhằm K2Cr2O7 tan không còn, chiếm được hỗn hợp X. Thêm vài ba giọt hỗn hợp KOH vô hỗn hợp X, chiếm được hỗn hợp Y. Màu sắc của hỗn hợp X và Y thứu tự là

A. màu sắc domain authority cam và gold color chanh.

B. gold color chanh và màu sắc domain authority cam.

C. gray clolor đỏ ửng và gold color chanh.

D. gold color chanh và gray clolor đỏ ửng.

Xem đáp án

Đáp án A

Cr2O72- + 2OH- ⇆ 2CrO42- + H2O

màu domain authority cam màu sắc vàng

Khi nhỏ kể từ từ hỗn hợp KOH vô hỗn hợp K2Cr2O7 thì thăng bằng bên trên vận động và di chuyển quý phái phải

=> hỗn hợp gửi kể từ màu sắc domain authority cam quý phái màu sắc vàng

Câu 17. Dung dịch nội địa của hóa học nào là sau đây có màu sắc domain authority cam?

A. K2Cr2O7.

B. KCl.

C. K2CrO4.

D. KMnO4

Xem đáp án

Đáp án A

A. hỗn hợp K2Cr2O7 có màu sắc domain authority cam

B. dung dich KCl không tồn tại màu

C. dung dich K2CrO4 có màu sắc vàng.

D. dung dich KMnO4 có màu sắc tím

Câu 18. Cho Br2 vô hỗn hợp CrCl3 vô môi trường thiên nhiên NaOH thì thành phầm chiếm được sở hữu chứa:

A. CrBr3.

B. Na[Cr(OH)4].

C. Na2CrO4­.

D. Na2Cr2O7.

Xem đáp án

Đáp án C

Xem thêm: cho hai hình bình hành abcd và abef không cùng nằm trong một mặt phẳng

Phương trình phản ứng

2CrCl3 + 3Br2 + 16NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 6NaCl + 8H2O

-----------------------------