it's your duty to make tea for the party

Hỏi đáp

It's your duty to tướng make tea for the party

155 31/03/2023

Bạn đang xem: it's your duty to make tea for the party

Question: It's your duty to tướng make tea for the tiệc ngọt.

You are supposed _________________.

Trả câu nói.

Đáp án: You are supposed to tướng make tea for the tiệc ngọt.

Giải thích: It's one's duty to tự st = S + be + supposed to tướng tự st: trọng trách của người nào là làm những công việc gì

Dịch: Nhiệm vụ của người sử dụng là trộn trà mang lại buổi tiệc.

Tiếng anh


Câu chất vấn nằm trong chủ thể

Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu: a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97 Giải Toán lớp 4 trang 28 Bài 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu như. a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97

Biểu thức với chứa chấp chữ (tiếp theo)

Tiếng anh

362 3 tuần trước


My father usually helps me_______ English Question. My father usually helps me_______ English. A. learn B. both to tướng learn and learn C. to tướng learn D. learning

Tiếng anh

254 7 mon trước


Write a paragraph about advantages of computer Question. Write a paragraph about advantages of computer

Tiếng anh

113 7 mon trước


Even though I was very tired, I couldn’t sleep Question. Even though I was very tired, I couldn’t sleep. ⇒ Despite …

Tiếng anh

176 7 mon trước


People believe that hundreds of homeless children are living on the streets Question. People believe that hundreds of homeless children are living on the streets. A. It is believed that hundreds of homeless children are living on the streets. B. Hundreds of homeless children are believed to tướng be living on the streets. C. Hundreds of homeless children believe to tướng be living on the streets. D. A and B are correct.

Tiếng anh

139 7 mon trước


Xem vớ cả

Khám đập phá blog 1900.com.vn

28 Câu chất vấn trắc nghiệm LÝ SINH THÍNH GIÁC (có đáp án) | Trường Đại học tập Y dược Cần Thơ Trọn cỗ thắc mắc trắc nghiệm ôn luyện Lý sinh thính giác với đáp án của Trường Đại học tập Y dược Cần Thơ giúp đỡ bạn gia tăng kỹ năng và kiến thức, ôn luyện và đạt sản phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 02/11/2023
TOP 15 Bài luyện Lý thuyết mạch (có đáp án) | Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông Tổng ăn ý 15 bài bác luyện môn LÝ THUYẾT MẠCH với đáp án cụ thể được biên soạn bên trên Học viện Công nghệ Bưu chủ yếu Viễn thông giúp đỡ bạn gia tăng kỹ năng và kiến thức, ôn luyện và đạt sản phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 02/11/2023
Ngân mặt hàng bài bác luyện TOÁN RỜI RẠC (có đáp án) | Trường Đại học tập Khoa học tập bất ngờ, Đại học tập Quốc gia TPHCM Trọn cỗ tư liệu ôn luyện môn Toán tách rộc bên dưới dạng thắc mắc bài bác luyện với đáp án cụ thể, được phân thành từng chương ví dụ giúp đỡ bạn gia tăng kỹ năng và kiến thức, ôn luyện và đạt sản phẩm cao cuối học tập phần 1900.com.vn 02/11/2023

Xem tăng...