hoạt động viễn thông nước ta hiện nay

Câu hỏi:

06/12/2022 7,136

Bạn đang xem: hoạt động viễn thông nước ta hiện nay

B. technology còn lỗi thời, nhiệm vụ tay chân.

C. ko đạt được chuẩn chỉnh của quốc tế và chống. 

D. vận tốc cải cách và phát triển nhanh chóng vượt lên trước bậc, dần dần văn minh.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Ngành viễn thông việt nam lúc này vận tốc cải cách và phát triển nhanh chóng vượt lên trước bậc, dần dần văn minh.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho biết thêm tỉnh nào là đem tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất trong những tỉnh sau đây?

Câu 2:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 22, cho biết thêm những nhà máy sản xuất nhiệt độ năng lượng điện nào là tại đây nằm trong vùng Đồng vì thế sông Cửu Long?

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 21, cho biết thêm trung tâm công nghiệp nào là tại đây đem ngành khai quật than vãn đá?

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 17, cho biết thêm cửa khẩu quốc tế nào là sau đây nằm trong vùng Tây Nguyên?

Câu 5:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 28, cho biết thêm cây coffe được trồng nhiều ở tỉnh nào là tại đây nằm trong Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho biết thêm điểm nào là tại đây đem lượng mưa lớn số 1 vô mon XI?

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 26, cho biết thêm khai quật Fe tỉnh nào là tại đây nằm trong Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 8:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 25, cho biết thêm vườn vương quốc nào là tại đây nằm trong tỉnh Bắc Kạn?

Câu 9:

Vấn đề ý nghĩa số 1 của việc dùng và tôn tạo khu đất ở Đồng vì thế sông Cửu Long là

Câu 10:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 29, trung tâm công nghiệp nào là tại đây của Đồng vì thế Sông Cửu Long  không đem ngành công nghiệp vật tư xây dựng?

Câu 11:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 14, cho biết thêm núi nào là tại đây tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam?

Xem thêm: vẽ sơ đồ online

Câu 12:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho biết thêm hồ nước nào là tại đây nằm trong khối hệ thống sông Hồng?

Câu 13:

Cho bảng số liệu:

MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ

VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2017

(Đơn vị: người/km2)

Vùng

Mật phỏng dân số

Đồng phẳng Sông Hồng

1 004

Trung du miền núi Bắc Bộ

128

Tây Nguyên

106

Cả nước

283

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay tỷ lệ số lượng dân sinh một số trong những vùng việt nam, năm 2017, dạng biểu loại nào là tại đây phù hợp nhất?

Câu 14:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 19, cho biết thêm tỉnh nào là tại đây đem diện tích S trồng cây lâu năm nhiều năm to hơn cây lâu năm mặt hàng năm?

Xem thêm: đường cao tam giác vuông