hình thang cân có bao nhiêu trục đối xứng

Câu hỏi:

Hình thang cân nặng sở hữu bao nhiêu trục đối xứng?

A. 1

Bạn đang xem: hình thang cân có bao nhiêu trục đối xứng

B. 2

C. 3

D. 0

Đáp án chính A.

Hình thang cân nặng có một trục đối xứng, hình thang cân là hình thang sở hữu nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau, hình thang cân nặng là 1 trong tình huống đặc biệt quan trọng của hình thang, trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm nhị lòng của hình thang cân nặng.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự A

Hình thang là một tứ giác lồi có nhị cạnh đối song tuy vậy, nhị cạnh tuy vậy song này được gọi là những cạnh lòng của hình thang, nhị cạnh còn sót lại gọi là nhị cạnh mặt mũi.

– Hình thang cân là hình thang sở hữu nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau, hình thang cân nặng là 1 trong tình huống đặc biệt quan trọng của hình thang.

– Trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm nhị lòng của hình thang cân nặng. Hình thang cân nặng có một trục đối xứng.

– Hình thang cân nặng sở hữu những đặc thù sau:

+ Hai cạnh lòng tuy vậy song cùng nhau.

+ Hai cạnh mặt mũi đều bằng nhau.

+ Hai góc kề cạnh một lòng đều bằng nhau.

+ Hai lối chéo cánh đều bằng nhau.

+ Hình thang cân nặng nội tiếp lối tròn trĩnh.

– Dấu hiệu phân biệt hình thang cân:

+ Hình thang sở hữu nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

Xem thêm: c2h2+h2o

+ Hình thang sở hữu hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

+ Hình thang nội tiếp lối tròn trĩnh là hình thang cân nặng.

Việc phân biệt một hình thang sở hữu đặc thù là hình thang cân nặng sẽ hỗ trợ ích thật nhiều trong công việc thực hiện những bài xích tập dượt toán, không chỉ có thế việc nhìn thấy được đặc thù những hình sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta hiểu thâm thúy rộng lớn về quan hệ đối sánh tương quan Một trong những hình sở hữu đặc thù tương đương.

– Phương pháp chứng tỏ hình thang cân

+ Phương pháp 1: Chứng minh hình thang sở hữu nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau thì hình thang này là hình thang cân nặng.

+ Phương pháp 2: Chứng minh hình thang bại liệt sở hữu hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau thì hình thang này là hình thang cân nặng.

– Cách chứng tỏ một tứ giác là hình thang cân

+ Chứng minh tứ giác này là hình thang tớ Chứng minh tứ giác bại liệt sở hữu 2 cạnh tuy vậy song cùng nhau, phụ thuộc những cơ hội chứng tỏ tuy vậy song như: nhị góc đồng vị đều bằng nhau, nhị góc so sánh le nhập đều bằng nhau, nhị góc nhập nằm trong phía bù nhau hoặc quyết định lý kể từ góc vuông cho tới góc tuy vậy tuy vậy.

+ Chứng minh hình thang là hình thang cân nặng theo dõi nhị cơ hội phía trên.

– Bài tập dượt hình thang cân nặng và cơ hội giải

Ví dụ: Cho hình thang cân nặng ABCD ( AB // CD, AB < CD). Kẻ lối cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng DE = CF.

Hướng dẫn cơ hội giải:

Xét nhị tam giác vuông AED và BFC

Ta có: AD = BC (gt)

Xem thêm: năm 248 thuộc thế kỉ nào

(góc D = góc C) (gt)

Nên (∆ AED = ∆ BFC) (cạnh huyền – góc nhọn)

(=> DE=CF)