hình nào không có trục đối xứng

Câu hỏi:

20/12/2019 60,476

C. Hình bình hành

Bạn đang xem: hình nào không có trục đối xứng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Tam giác cân nặng đem độc nhất một trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua đỉnh cân nặng với trung điểm cạnh đối lập của tam giác.

Hình nào là sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 1)

Hình thang cân nặng là hình đem trục đối xứng trải qua trung điểm của nhì cạnh lòng tuy nhiên song:

Hình nào là sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 2)

Hình bình hành không tồn tại trục đối xứng.

Hình elip đem nhì trục đối xứng là trục rộng lớn và trục bé:

Hình nào là sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 3)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện đều ABCD đem cạnh a. Tính khoảng cách thân thiện hai tuyến phố trực tiếp AB và CD.

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD hoàn toàn có thể tích V. Gọi G là trọng tâm tam giác ADC. Tính thể tích khối chóp G.ABC theo dõi V.

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng là hình vuông vắn cạnh 2a, tam giác SAB đều, góc thân thiện (SCD) và (ABCD) bằng 600. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. thạo hình chiếu vuông góc của đỉnh S bên trên mặt mày bằng (ABCD) nằm vô hình vuông vắn ABCD. Tính theo dõi a khoảng cách thân thiện hai tuyến phố trực tiếp SM  AC.

Xem thêm: em hãy cho biết những ứng dụng trong đời sống khi đốt cháy nhiên liệu

Câu 4:

Trong mặt mày bằng (P) cho tam giác OAB cân bên trên O, OA=OB=2a, AOB=1200. Trên đường thẳng liền mạch vuông góc với măt bằng (P)tại O lấy nhì điểm C, D, ở về nhì phía của mặt mày bằng (P) sao mang đến tam giác ABC vuông bên trên C và tam giác ABD đều. Tính nửa đường kính mặt mày cầu nước ngoài tiếp tứ diện ABCD.

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD), AC=a2, SABCD=3a22 và góc thân thiện đường thẳng liền mạch SC và mặt mày phằng (ABCD) bằng 600. Gọi H  là hình chiếu vuông góc của A bên trên SC. Tính theo dõi a thể tích khối chóp H.ABCD

Câu 6:

Cho hình nón đem độ cao 2a3 và nửa đường kính lòng 2a. Tính diện tích S xung xung quanh của hình nón cơ.

Xem thêm: phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử