hình không có trục đối xứng

Câu hỏi:

20/12/2019 60,622

C. Hình bình hành

Bạn đang xem: hình không có trục đối xứng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Tam giác cân nặng với có một không hai một trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua đỉnh cân nặng với trung điểm cạnh đối lập của tam giác.

Hình nào là tiếp sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 1)

Hình thang cân nặng là hình với trục đối xứng trải qua trung điểm của nhị cạnh lòng tuy vậy song:

Hình nào là tiếp sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 2)

Hình bình hành không tồn tại trục đối xứng.

Hình elip với nhị trục đối xứng là trục rộng lớn và trục bé:

Hình nào là tiếp sau đây không tồn tại trục đối xứng? A. Tam giác cân nặng (ảnh 3)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện đều ABCD với cạnh a. Tính khoảng cách thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp AB và CD.

Câu 2:

Cho tứ diện ABCD rất có thể tích V. Gọi G là trọng tâm tam giác ADC. Tính thể tích khối chóp G.ABC theo đuổi V.

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng là hình vuông vắn cạnh 2a, tam giác SAB đều, góc thân thuộc (SCD) và (ABCD) bằng 600. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. hiểu hình chiếu vuông góc của đỉnh S bên trên mặt mũi phẳng lặng (ABCD) nằm vô hình vuông vắn ABCD. Tính theo đuổi a khoảng cách thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp SM  AC.

Xem thêm: tác hại của rong nho

Câu 4:

Trong mặt mũi phẳng lặng (P) cho tam giác OAB cân bên trên O, OA=OB=2a, AOB=1200. Trên đường thẳng liền mạch vuông góc với măt phẳng lặng (P)tại O lấy nhị điểm C, D, ở về nhị phía của mặt mũi phẳng lặng (P) sao mang lại tam giác ABC vuông bên trên C và tam giác ABD đều. Tính nửa đường kính mặt mũi cầu nước ngoài tiếp tứ diện ABCD.

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có SA(ABCD), AC=a2, SABCD=3a22 và góc thân thuộc đường thẳng liền mạch SC và mặt mũi phằng (ABCD) bằng 600. Gọi H  là hình chiếu vuông góc của A bên trên SC. Tính theo đuổi a thể tích khối chóp H.ABCD

Câu 6:

Cho hình nón với độ cao 2a3 và nửa đường kính lòng 2a. Tính diện tích S xung xung quanh của hình nón cơ.

Xem thêm: hình ảnh bàn tay mẹ trong bài thơ tượng trưng cho điều gì