hãy tính quãng đường đi được độ dịch chuyển tốc độ vận tốc của bạn a

Câu hỏi:

21/05/2022 19,766

- Khi cút kể từ mái ấm cho tới trường:

Bạn đang xem: hãy tính quãng đường đi được độ dịch chuyển tốc độ vận tốc của bạn a

+ Quãng đàng các bạn A cút được là: s = 1000 m

+ Độ dịch fake = quãng lối đi được tự các bạn A hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều: d = s = 1000 m.

+ Thời gian dối các bạn A cút kể từ mái ấm cho tới ngôi trường là:t=1000100.25=250  s

+ Tốc phỏng của người sử dụng A là:v=st=1000250=4m/s

+ Vận tốc của người sử dụng A là:v=dt=1000250=4m/s

- Khi cút kể từ ngôi trường cho tới siêu thị:

+ Quãng đàng các bạn A cút được là: s = 1000 – 800 = 200 m

+ Độ dịch fake d = - 200 m (do các bạn A cút trái hướng dương)

+ Thời gian dối các bạn A cút kể từ ngôi trường cho tới cửa hàng là: t=200100.25=50  s

+ Tốc phỏng của người sử dụng A là:v=st=20050=4m/s

+ Vận tốc của người sử dụng A là:v=dt=20050=4m/s

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số liệu về phỏng dịch fake và thời hạn của hoạt động trực tiếp của một xe cộ xe hơi trang bị đùa chạy vì thế pin được ghi vô bảng bên:

Số liệu về phỏng dịch fake và thời hạn của hoạt động trực tiếp của một xe cộ xe hơi trang bị đùa chạy vì thế pin được ghi vô bảng bên:   Dựa vô bảng này để: a) Vẽ trang bị thị phỏng dịch fake – thời hạn của hoạt động. b) Mô mô tả hoạt động của xe cộ. c) Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ vô 3 s đầu. (ảnh 1)

Dựa vô bảng này để:

a) Vẽ trang bị thị phỏng dịch fake – thời hạn của hoạt động.

b) Mô mô tả hoạt động của xe cộ.

Xem thêm: nhiễm trùng máu có phải là ung thư máu không

c) Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ vô 3 s đầu.

Câu 2:

Đồ thị phỏng dịch fake – thời hạn vô hoạt động trực tiếp của một xe cộ xe hơi trang bị đùa tinh chỉnh và điều khiển kể từ xa xăm được vẽ ở Hình 7.4.

Đồ thị phỏng dịch fake – thời hạn vô hoạt động trực tiếp của một xe cộ xe hơi trang bị đùa tinh chỉnh và điều khiển kể từ xa xăm được vẽ ở Hình 7.4.   a) Mô mô tả hoạt động của xe cộ. b) Xác xác định trí của xe cộ đối với điểm xuất trừng trị của xe cộ ở giây thứ hai, giây loại 4, giây loại 8 và giây loại 10. c) Xác quyết định vận tốc và véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ vô 2 giây đầu, kể từ giây 2 cho tới giây 4 và kể từ giây 4 cho tới giây 8. d) Xác quyết định quãng lối đi được  (ảnh 1)

a) Mô mô tả hoạt động của xe cộ.

b) Xác xác định trí của xe cộ đối với điểm xuất trừng trị của xe cộ ở giây thứ hai, giây loại 4, giây loại 8 và giây loại 10.

c) Xác quyết định vận tốc và véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ vô 2 giây đầu, kể từ giây 2 cho tới giây 4 và kể từ giây 4 cho tới giây 8.

d) Xác quyết định quãng lối đi được và phỏng dịch fake của xe cộ sau 10 giây hoạt động. Tại sao độ quý hiếm của bọn chúng rất khác nhau?

Câu 3:

Hình 7.2 là trang bị thị phỏng dịch fake – thời hạn của một người đang được bơi lội vô một hồ bơi lâu năm 50 m. Đồ thị này cho thấy thêm những gì về hoạt động của những người đó?

1. Trong 25 giây đầu từng giây người tê liệt bơi lội được từng nào mét? Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt đi ra m/s.

2. Từ giây nào là cho tới giây nào là người tê liệt ko bơi?

3. Từ giây 35 cho tới giây 60 người tê liệt bơi lội theo hướng nào?

4. Trong trăng tròn giây ở đầu cuối, từng giây người tê liệt bơi lội được từng nào mét? Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt đi ra m/s.

5. Xác quyết định phỏng dịch fake và véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt khi bơi lội kể từ B cho tới C.

6. Xác quyết định phỏng dịch fake và véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt vô cả quy trình bơi lội.

Hình 7.2 là trang bị thị phỏng dịch fake – thời hạn của một người đang được bơi lội vô một hồ bơi lâu năm 50 m. Đồ thị này cho thấy thêm những gì về hoạt động của những người đó? 1. Trong 25 giây đầu từng giây người tê liệt bơi lội được từng nào mét? Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt đi ra m/s. 2. Từ giây nào là cho tới giây nào là người tê liệt ko bơi? 3. Từ giây 35 cho tới giây 60 người tê liệt bơi lội theo hướng nào? 4. Trong trăng tròn giây ở đầu cuối, từng giây người tê liệt bơi lội được từng nào mét? Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt đi ra m/s. 5. Xác quyết định phỏng dịch fake và véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt khi bơi lội kể từ B cho tới C. 6. Xác quyết định phỏng dịch fake và véc tơ vận tốc tức thời của những người tê liệt vô cả quy trình bơi lội. (ảnh 1)

Câu 4:

Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của những người bơi lội kể từ giây 45 cho tới giây 60 vì thế trang bị thị ở Hình 7.2.

Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc của những người bơi lội kể từ giây 45 cho tới giây 60 vì thế trang bị thị ở Hình 7.2. (ảnh 1)

Câu 5:

Dựa vô trang bị thị phỏng dịch fake – thời hạn, xác lập được địa điểm và véc tơ vận tốc tức thời của vật ở bất kì thời khắc nào là.

Xem thêm: baso4 hcl

Câu 6:

Hãy lưu giữ lại kỹ năng và kiến thức vẫn học tập về trang bị thị của hoạt động vô môn Khoa học tập đương nhiên 7 nhằm trừng trị sinh ra đặc thù của những hoạt động trực tiếp đem trang bị thị tế bào mô tả ở những hình sau.

Hãy lưu giữ lại kỹ năng và kiến thức vẫn học tập về trang bị thị của hoạt động vô môn Khoa học tập đương nhiên 7 nhằm trừng trị sinh ra đặc thù của những hoạt động trực tiếp đem trang bị thị tế bào mô tả ở những hình sau. (ảnh 1)