hai sóng kết hợp là hai sóng có

Câu hỏi:

01/05/2020 59,944

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và chừng lệch sóng ko đổi

Bạn đang xem: hai sóng kết hợp là hai sóng có

Đáp án chủ yếu xác

B. nằm trong tần số. Cùng phương

C. nằm trong biên chừng. Cùng tần số

D. cùng phương, hiệu số trộn ko thay đổi theo dõi thời gian

Đáp án A

Hai sóng phối kết hợp đem nằm trong phương, tần số và chừng lệch sóng ko đổi

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một diện tích S S đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B, góc đằm thắm vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo dõi công thức:

A. Ф = BStanα

B. Ф = BSsinα

C. Ф = BScosα

D. Ф = BScotanα

Câu 2:

Một con cái rung lắc lốc xoáy xê dịch điều hoà có

A. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với lượng vật

B. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với chừng cứng lò xo

C. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với căn bậc nhì của lượng vật

D. chu kỳ luân hồi tỉ trọng với căn bậc nhì của chừng cứng của lò xo

Câu 3:

Một mạch điện kín gồm mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động ξ = 12 V, năng lượng điện trở vô r = 2 Ω mắc với năng lượng điện trở thuần R. Để hiệu suất hấp phụ ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó có thể nhận giá trị là

A. H = 39%

Xem thêm: hình ảnh bàn tay mẹ trong bài thơ tượng trưng cho điều gì

B. H = 98%

C. H = 60%

D. H = 67%

Câu 4:

Tốc chừng truyền sóng cơ sắp xếp theo dõi thứ tự giảm dần trong số môi trường

A. rắn, lỏng, khí

B. khí, lỏng, rắn

C. rắn, khí, lỏng

D. lỏng, khí, rắn

Câu 5:

Một nguồn sóng có phương trình u0 = 6cos(ωt) centimet tạo rời khỏi sóng cơ lan truyền vô không khí. Phương trình sóng của phần tử môi trường tại điểm nằm cách nguồn sóng đoạn d là u=6cos2πt0,5-d5 cm, với d đem đơn vị chức năng mét, t đem đơn vị chức năng giây. Tốc chừng truyền sóng có mức giá trị là

A. v = 10 m/s

B. v = 100 m/s

C. v = 10 cm/s

D. v = 100 cm/s

Câu 6:

Một hóa học điểm triển khai đôi khi nhì xê dịch đem biên chừng theo thứ tự là 8 centimet và 16 centimet, chừng lệch sóng đằm thắm bọn chúng là π/3. Biên chừng xê dịch tổ hợp là

A. 78

B. 83

C. 38

Xem thêm: những thành tựu nào của văn minh đông nam á có giá trị thực tiễn đến ngày nay

D. 87