hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^ 7 và 4.10^ 7 tương tác với nhau một lực 0 1n

Câu hỏi:

29/05/2020 80,901

Bạn đang xem: hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^ 7 và 4.10^ 7 tương tác với nhau một lực 0 1n

D. r = 6 (cm)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường phát sinh bởi năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm nhập chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng chừng 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Công thức xác lập độ mạnh năng lượng điện ngôi trường phát sinh bởi năng lượng điện Q < 0, bên trên một điểm nhập chân ko, cơ hội năng lượng điện Q một khoảng chừng r là

A. E=9.109Qr2

B. E=-9.109Qr2

C. E=9.109Qr

D. E=-9.109Qr

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm cân nhau được bịa nội địa (ε = 81) xa nhau chừng 3 (cm). Lực đẩy thân thiết bọn chúng bởi 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

Xem thêm: toán lớp 4 trang 121 122

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 4:

Ba năng lượng điện q y chang nhau được bịa thắt chặt và cố định bên trên thân phụ đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác bại là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 5:

Một năng lượng điện điểm dương Q nhập chân không khiến đi ra bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng chừng r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên tĩnh sinh ra

B. Tính hóa học cơ phiên bản của năng lượng điện ngôi trường là nó ứng dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện bịa nhập nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện ứng dụng lên một năng lượng điện bịa bên trên điểm bại nhập năng lượng điện trường

Xem thêm: đặt 3 câu nêu đặc điểm

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện ứng dụng lên một năng lượng điện dương bịa bên trên điểm bại nhập năng lượng điện trường