hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^ 7

Câu hỏi:

29/05/2020 77,317

D. r = 6 (cm)

Bạn đang xem: hai quả cầu nhỏ có điện tích 10^ 7

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường tạo ra vày năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm vô chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Công thức xác lập độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo ra vày năng lượng điện Q < 0, bên trên một điểm vô chân ko, cơ hội năng lượng điện Q một khoảng tầm r là

A. E=9.109Qr2

B. E=-9.109Qr2

C. E=9.109Qr

D. E=-9.109Qr

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm cân nhau được bịa đặt nội địa (ε = 81) xa nhau 3 (cm). Lực đẩy thân thiết bọn chúng vày 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

Xem thêm: văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 4:

Ba năng lượng điện q y sì nhau được bịa đặt thắt chặt và cố định bên trên thân phụ đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác cơ là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 5:

Một năng lượng điện điểm dương Q vô chân không khiến rời khỏi bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường sở hữu độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn sinh ra

B. Tính hóa học cơ bạn dạng của năng lượng điện ngôi trường là nó tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện bịa đặt vô nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện bịa đặt bên trên điểm cơ vô năng lượng điện trường

Xem thêm: soạn văn bài tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện dương bịa đặt bên trên điểm cơ vô năng lượng điện trường