hai lực cân bằng không thể có

Câu hỏi:

18/06/2019 80,616

A. nằm trong phía.

Bạn đang xem: hai lực cân bằng không thể có

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Hai lực F1, F2 cân đối khi:

Hai lực cân đối ko thể sở hữu nằm trong phía, nằm trong phương (ảnh 1)

Suy đi ra nhì lực cân đối ko thể nằm trong phía.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có nhì lực đồng quy có tính rộng lớn vì như thế 9N và 12N. Trong số những độ quý hiếm tại đây, độ quý hiếm nào là hoàn toàn có thể là khuôn khổ của hiệp lực ?

A. 25N

B. 15N

C. 2N

D. 1N

Câu 2:

Hợp nhì lực đồng quy F1F2 là F=F1+F2. Gọi α là góc hợp ý vì như thế  F1 và F2. Nếu hiệp lực F có khuôn khổ F = F1 – F2 thì:

A. α = 00

B. α = 900

C. α = 1800

D. 0< α < 900

Câu 3:

Các lực tính năng lên một vật gọi là cân đối khi:

A. hiệp lực của toàn bộ những lực tính năng lên vật vì như thế ko.

B. hiệp lực của toàn bộ những lực tính năng lên vật là hằng số.

Xem thêm: hãy thiết lập phương trình

C. vật hoạt động với tốc độ ko.

D. vật đứng yên lặng.

Câu 4:

Chọn tuyên bố đúng:

A. Dưới tính năng của lực vật tiếp tục chỉ hoạt động trực tiếp đều hoặc tròn xoe đều.

B. Lực chỉ thực hiện vật vật bị biến tấu.

C. Lực chỉ thực hiện vật thay cho thay đổi hoạt động.

D. Lực là nguyên vẹn nhân thực hiện vật thay cho thay đổi hoạt động hoặc thực hiện vật bị biến tấu.

Câu 5:

Cho nhì lực đồng qui sở hữu nằm trong khuôn khổ 600N. Hỏi góc thân thuộc 2 lực vì như thế từng nào thì hiệp lực cũng đều có khuôn khổ vì như thế 600N.

A. 0o

B. 90o

C. 180o

D. 120o

Câu 6:

Cho nhì lực đồng quy F1F2 có nằm trong khuôn khổ F1 = F2 = 30N. Góc tạo ra vì như thế nhì lực F1 và F2  là 1200. Độ rộng lớn của hiệp lực F bằng:

A. 60N

B. 302N

C. 30N

Xem thêm: các cây trồng vật nuôi của liên bang nga được phân bố chủ yếu ở đồng bằng đông âu là do

D. 153N