hai điện tích q1=5.10^ 9 q2= 5.10^ 9 đặt tại hai điểm cách nhau 10cm

Câu hỏi:

16/05/2020 98,776

Hai năng lượng điện điểm q1=5.109C,q2=5.109C đặt bên trên nhị điểm xa nhau 10 centimet nhập chân ko. Lấy k=9.109N.m2/C2. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm phía trên đường thẳng liền mạch trải qua nhị năng lượng điện và cơ hội đều nhị năng lượng điện là:

Bạn đang xem: hai điện tích q1=5.10^ 9 q2= 5.10^ 9 đặt tại hai điểm cách nhau 10cm

D. E = 18000 V/m.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D.

Điểm phía trên đường thẳng liền mạch trải qua địa điểm trải qua nhị năng lượng điện là trung điểm của q1 và q2

Hai năng lượng điện điểm q1 = 5.10^-9 C, q2 = -5.10^-9 C đặt điều (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm bên trên A vị 36V/m, bên trên B vị 9V/m. Hỏi độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên trung điểm C của AB vị từng nào, biết nhị điểm A, B phía trên và một đàng sức?

A. 16 V/m.

B. 25 V/m.

C. 30 V/m.

D. 12 V/m.

Câu 2:

Nếu vẹn toàn tử oxi bị mất mặt không còn electron nó đem năng lượng điện tích 

A. +1,6.10-19 C. 

B. 1,6.10-19 C.

C. +12,8.10-19 C. 

D. -12,8.10-19 C.

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm q1=108C,q2=3.108C đặt nhập bầu không khí bên trên nhị điểm A và B xa nhau 8 centimet. Đặt năng lượng điện điểm q=108C tại điểm M bên trên đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB và cơ hội AB một khoảng tầm 3cm. Lấy k=9.109N.m2/C2. Lực năng lượng điện tổ hợp bởi q1, q2 tác dụng lên q có tính rộng lớn là:

A. 1,14.103N.

B. 1,04.103N.

Xem thêm: bài tập về chỉnh hợp tổ hợp hoán vị

C. 1,23.103N.

D. 1,44.103N.

Câu 4:

Hai trái khoáy cầu sắt kẽm kim loại kiểu như nhau đem năng lượng điện q1 và q2 với |q1|=|q2| , fake bọn chúng lại ngay sát thì bọn chúng hít nhau. Nếu cho tới bọn chúng xúc tiếp nhau rồi tiếp sau đó tách rời khỏi thì từng trái khoáy cầu tiếp tục đem năng lượng điện tích 

A. q = q1.

B. q = 0.

C. q = 2q1

D. q = 0,5q1

Câu 5:

Hai năng lượng điện vị trí đặt ngay sát nhau, nếu như khoảng cách thân thiện bọn chúng giảm xuống gấp đôi thì lực tương tác tĩnh năng lượng điện thân thiện bọn chúng sẽ

A. Tăng gấp đôi.

B. Tăng 4 phen.

C. Giảm gấp đôi.

D. Giảm 4 phen.

Câu 6:

Khi nói tới electron tuyên bố nào là sau đó là ko đúng? 

A. Hạt êlectron là phân tử đem năng lượng điện âm, có tính rộng lớn 1,6.10-19 C. 

B. Hạt êlectron là phân tử sở hữu lượng m = 9,1.10-31kg. 

C. Nguyên tử rất có thể mất mặt hoặc nhận thêm thắt êlectron nhằm phát triển thành ion. 

Xem thêm: kính hiển vi quang học có vai trò gì trong nghiên cứu khoa học

D. Êlectron ko thể dịch chuyển kể từ vật này quý phái vật không giống.