hai điểm a và b trên cùng một bán kính

Câu hỏi:

13/05/2020 43,766

Bạn đang xem: hai điểm a và b trên cùng một bán kính

A. 2 (rad/s); 0,1m

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

+ Theo bài xích rời khỏi tao có 

(1)

+ Lập

Thay vô (2)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho một đồng hồ thời trang treo tường với kim phút nhiều năm 15 centimet và kim giờ nhiều năm 10 centimet. Tính vận tốc nhiều năm của nhị đầu kim phút và kim giờ ?

A. 0,1454.10-3s

B. 0,1454.10-4s

C. 0,5414.10-4s

D. 0,1541.10-3s

Câu 2:

Một vật điểm hoạt động bên trên lối tròn xoe nửa đường kính 10cm với tần số ko thay đổi 10 vòng/s. Tính chu kì, tần số góc, vận tốc nhiều năm.

A. 0,2s, đôi mươi vòng/s; 5,283 m/s

B. 0,3s, 30 vòng/s; 4,283 m/s

C. 0,1s, 10 vòng/s; 6,283 m/s 

D. 0,4s, 40 vòng/s; 3,283 m/s

Câu 3:

Xem thêm: em thích phong cách thời trang nào vì sao

Một đồng hồ thời trang treo tay với kim giờ nhiều năm 2,5cm, kim phút nhiều năm 3cm. So sánh vận tốc góc, vận tốc nhiều năm của 2 đầu kim phát biểu bên trên.

A. ωph=11ωh,vph=11,4vh

B. ωph=11ωh,vph=13,4vh

C. ωph=12ωh,vph=14,4vh

D. ωph=12ωh,vph=12,4vh

Câu 4:

Cho một đồng hồ thời trang treo tường với kim phút nhiều năm 15 centimet và kim giờ nhiều năm 10 centimet. Hai kim trùng nhau tai điểm 0h. Sau bao lâu nữa nhị kim trùng nhau ?

A. 4h 5 phút 26s

B. 2h 5 phút 26s

C. 2h 3 phút 27s        

D. 1h 5 phút 27s

Câu 5:

Một xe tải lớn đang được hoạt động trực tiếp đều sở hữu v=72km/h  với bánh xe cộ với 2 lần bán kính 80cm. Tính chu kì, tần số, vận tốc góc của đầu cầu xin xe cộ.

A. 0,2513s, 3,98 vòng/s; 25 rad/s

B. 1,2513s, 1,98 vòng/s; 15 rad/s

C. 3,2513s, 1,18 vòng/s; 15 rad/s

D. 2,2513s, 1,18 vòng/s; 10 rad/s

Câu 6:

Một xe cộ máy đang hoạt động, với cùng 1 điểm phía trên vòng ngoài của lốp xe xe cộ máy cơ hội trục bánh xe cộ 31,4cm. Bánh xe cộ tảo đều với vận tốc 10 vòng/s. Số vòng bánh xe cộ tảo nhằm số chỉ bên trên đồng hồ thời trang vận tốc của xe cộ tiếp tục nhảy một số ứng với 1km và thời hạn tảo không còn số vòng ấy là từng nào ?. Biết 10=3,142

A. 500 vòng 50s

B. 400 vòng 40s

C. 300 vòng 30s

Xem thêm: bài tập về phép chia lớp 5

D. 200 vòng 20s