given fair warning i could have avoided that date

Hỏi đáp

Given fair warning, I could have avoided that date.

291 11/03/2023

Bạn đang xem: given fair warning i could have avoided that date

Question: Rewrite the sentences

Given fair warning, I could have avoided that date. 

___________________________________________.

Trả điều

Đáp án: If you had told bu fair warning, I could have avoided that date.

Giải thích: Câu ĐK 3 giả thiết hành vi không tồn tại thiệt ở quá khứ: If + S + had + Vp2, S + could/would + have + Vp2

Dịch: Nếu các bạn lưu ý tôi kịp lúc thì tôi vẫn hoàn toàn có thể tránh khỏi ngày ê rồi.

Tiếng anh


Câu căn vặn nằm trong chủ thể

Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu: a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97 Giải Toán lớp 4 trang 28 Bài 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu như. a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97

Biểu thức sở hữu chứa chấp chữ (tiếp theo)

Tiếng anh

350 2 tuần trước


My father usually helps me_______ English Question. My father usually helps me_______ English. A. learn B. both vĩ đại learn and learn C. vĩ đại learn D. learning

Tiếng anh

240 7 mon trước


Write a paragraph about advantages of computer Question. Write a paragraph about advantages of computer

Tiếng anh

109 7 mon trước


Even though I was very tired, I couldn’t sleep Question. Even though I was very tired, I couldn’t sleep. ⇒ Despite …

Tiếng anh

168 7 mon trước


People believe that hundreds of homeless children are living on the streets Question. People believe that hundreds of homeless children are living on the streets. A. It is believed that hundreds of homeless children are living on the streets. B. Hundreds of homeless children are believed vĩ đại be living on the streets. C. Hundreds of homeless children believe vĩ đại be living on the streets. D. A and B are correct.

Tiếng anh

127 7 mon trước


Xem vớ cả

Khám đập phá blog 1900.com.vn

36 Câu căn vặn trắc nghiệm về THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO (có đáp án) | Đề cương ôn luyện môn Kinh tế vi mô Trọn cỗ Câu căn vặn ôn luyện môn KINH TẾ VI MÔ bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Chương 5: Thị tường tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh tuyệt vời sở hữu đáp án cụ thể giúp cho bạn gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn luyện và đạt thành phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023
46 Câu căn vặn trắc nghiệm về TIÊU DÙNG (có đáp án) | Đề cương ôn luyện môn Kinh tế vi mô Trọn cỗ Câu căn vặn ôn luyện môn KINH TẾ VI MÔ bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Chương 3: Tiêu người sử dụng sở hữu đáp án cụ thể giúp cho bạn gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn luyện và đạt thành phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023
40 Câu căn vặn trắc nghiệm về NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC (có đáp án) | Đề cương ôn luyện môn Kinh tế vi mô Trọn cỗ Câu căn vặn ôn luyện môn KINH TẾ VI MÔ bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Chương 1: Nhập môn kinh tế tài chính học tập sở hữu đáp án cụ thể giúp cho bạn gia tăng kiến thức và kỹ năng, ôn luyện và đạt thành phẩm cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023

Xem tăng...