giao thông vận tải là ngành kinh tế

Câu hỏi:

09/07/2020 26,021

Bạn đang xem: giao thông vận tải là ngành kinh tế

A. Vai trò của ngành giao thông vận tải vận tải

B. Đặc điểm của ngành giao thông vận tải vận tải

Đáp án chủ yếu xác

C. Điều khiếu nại nhằm cải tiến và phát triển giao thông vận tải vận tải

D. Trình phỏng cải tiến và phát triển giao thông vận tải vận tải

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án là B

Giao thông vận tải đường bộ là ngành tài chính độc đáo và khác biệt một vừa hai phải mang tính chất tạo ra vật hóa học một vừa hai phải mang tính chất cty. Điều cơ thể hiện nay Đặc điểm của ngành giao thông vận tải vận tải

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào là sau đây không đúng với chi phí tệ

A. Là một loại mặt hàng hoá đặc biệt

B. Có tác chạm là vật ngang giá chỉ chung

C. Là thước đo độ quý hiếm mặt hàng hoá, dịch vụ

D. Là một loại sản phẩm & hàng hóa thông thường

Câu 2:

Nhân tố nào là tại đây với tác dụng cho tới nhịp phỏng cải tiến và phát triển và cơ cấu tổ chức ngành dịch vụ?

A. Quy tế bào dân sinh, lao động

B. Phân tía dân cư

C. Truyền thống văn hoá

D. Trình phỏng cải tiến và phát triển kinh tế

Câu 3:

Người chi tiêu và sử dụng khao khát cho

A. Thị ngôi trường thay đổi động

Xem thêm: cl2

B. Cung to hơn cầu

C. Cầu to hơn cung

D. Cung cầu phù phù hợp với nhau

Câu 4:

Điều nào là tại đây là đúng khi cung to hơn cầu?

A. Giá cả với Xu thế tăng lên

B. Hàng hoá khan hiếm

C. Sản xuất với nguy cơ tiềm ẩn đình trệ

D. Kích mến ngôi nhà tạo ra không ngừng mở rộng tạo ra, kinh doanh

Câu 5:

Bằng sáng tạo trí tuệ sáng tạo của những ngôi nhà chưng học tập được mua về để dùng hoàn toàn có thể coi là

A. Chất xám

B. Tiền tệ

C. Hàng hóa 

D. Thương mại

Câu 6:

Hội nghị nào là thể hiện nay sự nỗ lực công cộng của toàn cầu vô yếu tố đảm bảo an toàn môi trường?

A. Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất

B. Hội nghị những nước ASEAN

C. Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ

D. Hội nghị Thượng đỉnh G20

TÀI LIỆU VIP VIETJACK