giải bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

Giải vở bài bác luyện Toán 3 Tập 1 - Kết nối trí thức với cuộc sống

 • Bài 1: Ôn luyện những số cho tới 1000
 • Bài 2. Ôn luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ nhập phạm vi 1000
 • Bài 3. Tìm bộ phận nhập phép tắc nằm trong, phép tắc trừ
 • Bài 4. Ôn luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5
 • Bài 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3
 • Bài 6. Bảng nhân 4, bảng phân chia 4
 • Bài 7. Ôn luyện hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 8. Luyện luyện cộng đồng
 • Bài 9. Bảng nhân 6, bảng phân chia 6
 • Bài 10. Bảng nhân 7, bảng phân chia 7
 • Bài 11. Bảng nhân 8, bảng phân chia 8
 • Bài 12. Bảng nhân 9, bảng phân chia 9
 • Bài 13. Tìm bộ phận nhập phép tắc nhân, phép tắc phân chia
 • Bài 14. Một phần bao nhiêu
 • Bài 15. Luyện luyện cộng đồng
 • Bài 16. Điểm ở thân thích, trung điểm của đoạn trực tiếp
 • Bài 17. Hình tròn trặn. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình trụ
 • Bài 18. Góc, góc vuông, góc ko vuông
 • Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông vắn
 • Bài đôi mươi. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ lối tròn trặn, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ tô điểm
 • Bài 21. Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật
 • Bài 22. Luyện luyện cộng đồng
 • Bài 23. Nhân số đem nhì chữ số với số mang 1 chữ số
 • Bài 24. Gấp một trong những lên một trong những lượt
 • Bài 25. Phép phân chia không còn, phép tắc phân chia đem dư
 • Bài 26. Chia số đem nhì chữ số mang đến số mang 1 chữ số
 • Bài 27. Giảm một trong những lên đường một trong những lượt
 • Bài 28. Bài toán giải vì chưng nhì bước tính
 • Bài 29. Luyện luyện cộng đồng
 • Bài 30. Mi-li-mét
 • Bài 31. Gam
 • Bài 32. Mi-li-lít
 • Bài 33. Nhiệt chừng. Đơn vị đo nhiệt độ chừng
 • Bài 35. Luyện luyện cộng đồng
 • Bài 36. Nhân số đem phụ vương chữ số với số mang 1 chữ số
 • Bài 37. Chia số đem phụ vương chữ số mang đến số mang 1 chữ số
 • Bài 38. Biểu thức số. Tính độ quý hiếm của biểu thức số
 • Bài 39. So sánh số rộng lớn vội vàng bao nhiêu lượt số nhỏ nhắn
 • Bài 40. Luyện luyện cộng đồng
 • Bài 41. Ôn luyện phép tắc nhân, phép tắc phân chia nhập phạm vi 100, 1000
 • Bài 42. Ôn luyện biểu thức số
 • Bài 43. Ôn luyện hình học tập và đo lường và tính toán
 • Bài 44. Ôn luyện cộng đồng

Quảng cáo

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 5, 6 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1 ôn luyện những số cho tới 1000 tiết 1 trang 5, 6 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3 trang 5, bài bác 4, 5 trang 6. Bài 3: Viết những số sau đây trở thành tổng những trăm, chục và đơn vị:

  Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1 ôn luyện những số cho tới 1000 tiết 2 trang 6 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3, 4 trang 6. Bài 4. Viết số tương thích nhập vị trí chấm: Ba con cái gấu đem trọng lượng theo thứ tự là 243 kilogam, 231 kilogam, 234 kilogam.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 2 Ôn luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ nhập phạm vi 1000 tiết 1 trang 7 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2 3, 4 trang 7. Bài 3. Con heo trọng lượng 75 kilogam, con cái chó trọng lượng 25 kilogam. Hỏi:

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 2 Ôn luyện phép tắc nằm trong, phép tắc trừ nhập phạm vi 1000 tiết 2 trang 8 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 8. Bài 3. Viết A, B, C, D, E tương thích nhập vị trí chấm.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 3 Tìm bộ phận nhập phép tắc nằm trong, phép tắc trừ tiết 1 trang 9 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 9. Bài 3. Một team đồng trình diễn thể dục thể thao đem 100 người, nhập cơ đem 60 phái đẹp. Hỏi team đồng trình diễn cơ đem từng nào nam?

  Xem thêm: bị đứt gân cổ tay bao lâu thì khỏi

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 3 Tìm bộ phận nhập phép tắc nằm trong, phép tắc trừ tiết 2 trang 10 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10. Bài 4. Rô-bốt đem một trong những viên bi. Sau khi mang đến Việt đôi mươi viên bi thì Rô-bốt sót lại 15 viên bi. Hỏi Rô-bốt đem từng nào viên bi?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 11 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 4. Ôn luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5 tiết 1 trang 11 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 11. Bài 4. Mỗi lọ hoa cắm 2 hoa lá cúc. Hỏi 6 lọ như thế đem từng nào hoa lá cúc?

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 12 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 4. Ôn luyện bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5 tiết 2 trang 12 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 12. Bài 4. Cắm 50 hoa lá cúc nhập những lọ, từng lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa cúc như vậy?

  Xem thêm: hãy chỉ ra một số nguyên tố lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3 tiết 1 trang 13 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 13. Bài 3. Rô-bốt thực hiện các chiếc sườn hình tam giác vì chưng nan tre, từng sườn cần thiết 3 nan tre.

 • Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài bác luyện (VBT) Toán 3 luyện 1 - Kết nối tri thức

  Giải bài bác 5. Bảng nhân 3, bảng phân chia 3 tiết 2 trang 14 Vở bài bác luyện toán 3 luyện 1 liên kết trí thức với cuộc sống thường ngày. Bài 1, 2, 3, 4 trang 14. Bài 3. Nối nhì phép tắc tính đem nằm trong thành phẩm (theo mẫu).

Xem thêm

Bài ghi chép được coi nhiều nhất