fes ra fecl2

Phản ứng FeS + HCl rời khỏi H2S nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác tập luyện sở hữu tương quan về FeS sở hữu lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

FeS +2HCl → FeCl2 + H2S ↑

Quảng cáo

Bạn đang xem: fes ra fecl2

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ FeS tính năng với HCl

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

2. Điều khiếu nại của phản xạ FeS tính năng với HCl

- Phản ứng ra mắt ở ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ FeS tính năng với HCl

- FeS tan dần dần, bay rời khỏi khí ko màu sắc, mùi hương trứng thối.

4. Phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ FeS tính năng với HCl

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

Bước 2: Chuyển những hóa học vừa vặn dễ dàng tan, vừa vặn năng lượng điện li mạnh trở nên ion; Các hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu ớt nhằm nguyên vẹn bên dưới dạng phân tử tao được phương trình ion tràn đủ:

FeS + 2H+ + 2Cl- → Fe2+ + 2Cl- + H2S↑

Bước 3: Lược loại bỏ đi những ion như thể nhau ở hai vế tao được phương trình ion rút gọn:

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

5. Mở rộng lớn kiến thức và kỹ năng về muối bột sunfua

- Muối sunfua của những sắt kẽm kim loại group IA, IIA (trừ Be) như Na2S, K2S tan nội địa và tính năng với những hỗn hợp axit HCl, H2SO4 loãng sinh rời khỏi khí H2S.

Ví dụ:

Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

- Muối sunfua của một vài sắt kẽm kim loại nặng trĩu như PbS, CuS … ko tan nội địa, ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

- Muối sunfua của những sắt kẽm kim loại sót lại như ZnS, FeS … ko tan nội địa, tuy nhiên tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng sinh rời khỏi khí H2S:

ZnS + H2SO4 → ZnSO4 + H2S↑

- Một số muối bột sunfua làm nên màu quánh trưng: CdS màu sắc vàng; CuS; FeS; Ag2S … black color.

6. Kiến thức về axit clohidric HCl

6.1. Tính hóa học vật lí

- Hiđro clorua tan vô nước tạo nên trở nên hỗn hợp axit clohiđric.

- Axit clohiđric là hóa học lỏng, ko màu sắc, mùi hương xốc.

- Dung dịch HCl quánh nhất (ở 20oC) đạt cho tới độ đậm đặc 37% và sở hữu lượng riêng biệt D = 1,19 g/cm3.

- Dung dịch HCl quánh “bốc khói” vô bầu không khí độ ẩm. Đó là vì hiđro clorua bay rời khỏi tạo nên với tương đối nước vô bầu không khí trở nên những phân tử hỗn hợp nhỏ như sương quáng gà.

6.2. Tính hóa học hóa học

Axit clohiđric là 1 trong những axit mạnh, đem đầy đầy đủ đặc điểm chất hóa học của một axit như:

- Làm quỳ tím gửi thanh lịch red color.

- Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước (H) vô mặt hàng sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại.

Ví dụ:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Chú ý: Kim loại có rất nhiều hóa trị tính năng với hỗn hợp HCl nhận được muối bột vô tê liệt sắt kẽm kim loại ở tầm mức hóa trị thấp. Ví dụ:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

- Tác dụng với oxit bazơ và bazơ tạo nên trở nên muối bột và nước. Ví dụ:

CuO + 2HCl t0 CuCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl t0 2FeCl3 + 3H2O

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

- Tác dụng với muối bột của axit yếu ớt rộng lớn tạo nên trở nên muối bột mới mẻ và axit mới mẻ. Ví dụ:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Ngoài đặc điểm đặc thù là tính axit, hỗn hợp axit HCl quánh còn thể hiện nay tính khử khi tính năng hóa học oxi hoá mạnh như KMnO4, MnO2, K2Cr2O7, MnO2, KClO3

4HCl1+MnO2toMnCl2+Cl02+2H2O

K2Cr2O7+14HCl13Cl02+2KCl+2CrCl3+7H2O

6.3. Điều chế

a) Trong chống thí nghiệm

- Điều chế hiđro clorua bằng phương pháp mang đến tinh ranh thể NaCl vô hỗn hợp H2SO4 đậm quánh và đun giá (phương pháp sunfat) rồi hít vào vô nước và để được axit clohiđric.

- Phương trình chất hóa học minh họa:

2NaCltt + H2SO4 quánh t0400o Na2SO4 + 2HCl ↑

NaCltt + H2SO4 quánh t0250o NaHSO4 + HCl ↑

b) Trong công nghiệp

- Phương pháp tổng hợp: Đốt H2 vô khí quyển Cl2

H2 + Cl2 t0 2HCl

FeS + HCl → FeCl2 + H2S | FeS rời khỏi H2S

- Phương pháp sunfat: Công nghệ phát triển kể từ NaCl rắn và H2SO4 đặc:

2NaCltt + H2SO4 quánh t0400o Na2SO4 + 2HCl ↑

- Bên cạnh đó một lượng rộng lớn HCl nhận được vô công nghiệp kể từ quy trình clo hóa những hợp ý hóa học cơ học.

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Nung giá lếu láo hợp ý bột bao gồm 1,5 mol Fe và 1 mol S vô môi trường thiên nhiên không tồn tại bầu không khí cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn X. Cho X tính năng với hỗn hợp HCl dư nhận được khí Y. Thành phần của khí Y là

A. H2S.

B. H2.

C. H2S và SO2.

D. H2S và H2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Fe + S to FeS

Bđ: 1,5 1 mol

Pư: 1dư 0,5 ← 1 → 1 mol

Vậy hóa học rắn X bao gồm Fe dư và FeS

⇒ Khí Y bao gồm H2 và H2S

Câu 2:Nung lếu láo hợp ý X bao gồm m gam Fe và a gam S ở sức nóng phỏng cao, sau đó 1 thời hạn nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vô hỗn hợp HCl dư nhận được 2,688 lít lếu láo hợp ý khí Z và sót lại một hóa học rắn ko tan. Giá trị của m là

A. 11,20

B. 6,72

C. 5,60

D. 22,40

Hướng dẫngiải

Đáp án B

Ta có: nZ = 0,12 mol

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl=2nH2+2nH2S=2nZ

→ nHCl = 0,24 mol

Bảo toàn yếu tắc Cl: nHCl=2nFeCl2

nFeCl2=0,12 mol

Bảo toàn yếu tắc Fe: nFe(X)=nFeCl2=0,12 mol

→mFe = 6,72g

Câu 3: Hấp thụ 7,84 lít (đktc) khí H2S vô 64 gam hỗn hợp CuSO4 10%, sau phản xạ trọn vẹn nhận được m gam kết tủa thâm. Gía trị của m là:

A. 33,6 gam

B. 38,4 gam

C. 3,36 gam

D. 3,84 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản ứng:

H2S + CuSO4 →CuS↓+ H2SO4.

Ta có: nH2S=7,8422,4=0,35>nCuSO4=64160.10100=0,04

⇒ H2S dư và CuSO4 không còn.

nCuS=nCuSO4=0,04mCuS=0,04.96=3,84gam

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo hợp ý X bao gồm Fe và FeS vô hỗn hợp HCl dư nhận được hỗn hợp Y và bay rời khỏi 4,928 lít lếu láo hợp ý khí Z. Cho lếu láo hợp ý khí Z qua quýt hỗn hợp Pb(NO3)2 dư nhận được 47,8 gam kết tủa thâm. Thành phần Xác Suất về lượng của FeS vô lếu láo hợp ý X sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 94%.

B. 6%

C. 60%

D. 40%

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: văn bản tê dê

Đáp án A

Gọi x, nó thứu tự là số mol Fe, FeS vô lếu láo hợp ý X.

Phương trình phản ứng:

Fe+2HClFeCl2+H2;mol x xFeS+2HClFeCl2+H2S;mol yH2S+PbPbS+2HNO3mol

Ta có:

y=nPbS=47,8239=0,2 mol; nH2 = x + nó = 4,92822,4=0,22molx=0,02mol

%mFeS=0,2.880,2.88+0,02.56.100=94,017%94%

Câu 5:Nung 5,6 gam bột Fe và 13 gam kẽm với cùng 1 lượng dư bột sulfur, sau phản xạ nhận được rắn X. Hòa tan trọn vẹn X vô hỗn hợp axit clohidric nhận được khí Y. Dẫn khí Y vô V lít hỗn hợp CuSO4 dư, sau phản xạ trọn vẹn nhận được m gam kết tủa. Gía trị của m là:

A. 9,6 gam

B. 19,2 gam

C. 18,6 gam

D. 28,8 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng:

Fe + S t0 FeS

Zn + S t0 ZnS

FeS + 2HCl t0 FeCl2 + H2S

ZnS + 2HCl t0 ZnCl2 + H2S

H2S + CuSO4 t0 CuS + H2SO4

Ta có:

nCuS=nH2S=nFeS+nZnS=nFe+nZn=5,656+1365=0,3mCuS=0,3.96=28,8

Câu 6: Hoà tan trọn vẹn m gam lếu láo hợp ý bao gồm Fe và FeS vì như thế hỗn hợp HCl thấy bay rời khỏi 8,96 lít (đkc) lếu láo hợp ý khí X. Dẫn lếu láo hợp ý khí X trải qua hỗn hợp CuCl2 dư, đưa đến 9,6 gam kết tủa. Giá trị m gam lếu láo hợp ý đang được sử dụng là

A. 16,8 gam.

B. 18,6 gam.

C. 25,6 gam.

D. 26,5 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Sơ vật dụng bài bác toán: m gam FeFeS+HCl8,96 lit KhÝ XH2H2S+CuCl29,6gamCuS

Bảo toàn yếu tắc lưu huỳnh:

nFeS = nH2S = nCuS = 9,696=0,1 mol;

nH2 = nXnH2S=8,9622,40,1=0,3 mol;

Bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

⇒ nFe = 0,3 mol ⇒ m = 0,3.56 + 0,1.88 = 25,6 gam.

Câu 7. Để dung hòa đôi mươi ml hỗn hợp HCl 0,1M cần thiết 10 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc x mol/l. Giá trị của x là

A. 0,3. B. 0,4. C. 0,2. D. 0,1.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nHCl = 0,1.0,02 = 0,002 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,002 → 0,002 mol

x=0,0020,01=0,2M

Câu 8: Cho 36 gam FeO phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeO=3672=0,5 mol

2HCl + FeO → FeCl2 + H2O

Theo PTHH: nHCl = 2nFeO = 1mol

Câu 9. Cần sử dụng 300 gam hỗn hợp HCl 3,65% nhằm hòa tan vừa vặn không còn x gam Al2O3. Giá trị của x là

A. 51. B. 5,1. C. 153. D. 15,3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nHCl=300.3,65100.36,5=0,3 mol

6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

0,3 → 0,05 mol

mAl2O3= 0,05.102 = 5,1 gam

Câu 10. Cho 5,6 gam một oxit sắt kẽm kim loại tính năng vừa vặn đầy đủ với HCl mang đến 11,1 gam muối bột clorua của sắt kẽm kim loại tê liệt. Cho biết công thức oxit kim loại?

A. Al2O3. B. CaO. C. CuO. D. FeO.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Gọi công thức oxit là M2Oa

2aHCl + M2Oa → 2MCla + aH2O

Gọi số mol H2O là x (mol)⇒ nHCl = 2x (mol)

Bảo toàn khối lượng: 36,5.2x + 5,6 = 11,1 + 18.x

⇒ x = 0,1 mol

nM2Oa=0,1aM2Oa=5,60,1a=56aM=20a

a

1

2

3

M

20

40

60

Kết luận

Loại

Ca

Loại

Câu 11. Cho 30,00 gam lếu láo hợp ý X bao gồm Fe và FeO phản xạ với hỗn hợp HCl dư, cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của FeO vô 30,00 gam lếu láo hợp ý X là

A. 13,2 gam. B. 46,8 gam. C. 16,8 gam. D. 5,6 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

2HCl + FeO → FeCl2 + H2O

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

Theo PTHH:

nFe = nkhí = 0,3 mol ⇒ mFeO = 30 – 0,3.56 = 13,2 gam.

Câu 12. Để hoà tan không còn lếu láo hợp ý Zn và ZnO cần sử dụng 100,8 ml hỗn hợp HCl 36,5% (D = 1,19g/ml) nhận được 0,4 mol khí. Phần trăm về lượng lếu láo hợp ý Zn và ZnO thuở đầu thứu tự là

A. 40% và 60%.. B. 45% và 55%.

C. 50% và 50% D. 61,6% và 38,4%.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nHCl=100,8.1,19.36,5100.36,5=1,2 mol

2HCl + ZnO → ZnCl2 + H2O (1)

2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 (2)

Theo PTHH (2):

nZn=nH2=0,4 mol

nHCl (2) = 2.nZn = 0,8 mol ⇒ nHCl (1) = 1,2 – 0,8 = 0,4 mol

nZnO=0,42=0,2 mol

mhỗn hợp ý = 0,4.65 + 0,2.81 = 42,2 gam

%mZn=0,4.6542,2.100%=61,6%.

Xem thêm: trình bày sơ lược vị trí địa lý của khu vực đông nam á

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 4FeS + 7O2 → 2Fe2O3 + 4SO2
 • FeS + H2SO4 → H2S ↑+ FeSO4
 • FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO ↑ + Fe(NO3)3
 • Phương trình sức nóng phân: FeCO3 → FeO + CO2
 • 4FeCO3 + O22 → 2Fe2O3 + 4CO2
 • FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3+ CO2
 • 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2↑ + 10H2O
 • 4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2
 • FeS2 + 8HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 5NO + 2H2O
 • 2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2↑ + 14H2O
 • 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2CO2↑ + 4H2O
 • FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O
 • 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp