em hãy sưu tầm và giới thiệu một thành tựu về nền văn minh đại việt


Hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

? mục 1.1

Bạn đang xem: em hãy sưu tầm và giới thiệu một thành tựu về nền văn minh đại việt

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.1 trang 100 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Sơ trang bị 15, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 1.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt:

- Tổ chức cỗ máy sông núi không ngừng nghỉ được hoàn mỹ và gia tăng kể từ TW cho tới địa hạt. .

- Sở máy sông núi phân thành lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.

- Cấp hành chủ yếu TW gồm: vua, quan lại đại thần, những phòng ban giám sát.

- Cấp TW gồm những: đạo/ quá tuyên, phủ, huyện/ châu, xã hoặc phường hoặc sách,…

Quảng cáo

? mục 1.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 1.2 trang 101 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, tư liệu, hãy nêu và phân tách tầm quan trọng của pháp luật so với sự cách tân và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 1.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định tầm quan trọng của pháp luật so với sự cách tân và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của pháp luật so với sự cách tân và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

- Nhà nước đẩy mạnh quản lý và vận hành xã hội trải qua pháp luật.

- Năm 1042, bên dưới triều Lý Thái Tông, phát hành cỗ luật thứ nhất vô lịch sử dân tộc là cỗ luật Hình thư, ghi lại mốc cần thiết vô lịch sử dân tộc pháp quyền Việt.

- Sở luật bên dưới triều Trần, Hậu Lê và Nguyễn đều được phát hành ổn định ấn định trật tự động xã hội.

- Nội dung đa số trong những cỗ luật là tôn vinh tính dân tộc bản địa, tự do vương quốc, đảm bảo quyền lực tối cao của giai tầng cai trị, đảm bảo quyền lợi dân chúng, vô cơ bao hàm cả quyền lợi và nghĩa vụ của phụ phái nữ.

? mục 2.1

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.1 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và tư liệu, hãy:

- Nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

- Phân tích hiệu quả của những trở thành tựu cơ so với sự cách tân và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 2.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về nông nghiệp của nền văn Đại Việt:

- Nhà nước tiến hành nhiều quyết sách quan hoài cách tân và phát triển nông nghiệp như che đậy đê, tổ chức triển khai khẩn hoang.

-Trong triều đình có rất nhiều chức quan lại quản lý và vận hành, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.

Phân tích hiệu quả của những trở thành tựu so với sự cách tân và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

- Nông nghiệp là ngành tài chính chủ yếu với cây cối là lúa nước.. Canh tác nông nghiệp đòi hỏi công thức phát hành mới nhất và cách tân và phát triển.

- Công cuộc khẩn hoang khu đất nông nghiệp gắn kèm với việc ấn định cư kiến thiết thôn xã, thêm phần không ngừng mở rộng bờ cõi và đẩy mạnh khả năng  chống thủ quốc gia.

- Nhà nước đẩy mạnh chuyển động dân chúng chống thủ che đậy đê ngăn lũ bên trên quy tế bào to lớn tạo hình một khối hệ thống kênh mương, giao thông đường thủy hoàn hảo vô toàn nước.

? mục 2.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.2 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.2, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của tay chân nghiệp Đại Việt. Phân tích hiệu quả của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 2.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt:

- Thủ công nghiệp truyền thống lịch sử kế tiếp giữ lại và trị triển: đan lụa, trang bị gốm, trang bị trang sức đẹp, rèn Fe, đúc đồng, thực hiện giấy tờ, nhuộm,..

- hầu hết nghề ngỗng không giống xuất hiện nay, như thực hiện tranh giành tô chuốt, thực hiện giấy tờ, tự khắc bạn dạng in,...

- Thế kỷ XVI-XVII, có rất nhiều xã nghề ngỗng tay chân có tiếng với thành phầm nhiều chủng loại và tinh anh xảo.

Tác động của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt:

- Cục Bách tác và những quan lại xưởng bên trên Thăng Long là điểm phát hành vật dụng đáp ứng sông núi vua, quan lại vô triều đình. Các hoạt động và sinh hoạt đa số là đúc chi phí sắt kẽm kim loại, đóng góp thuyền rộng lớn, phát hành tranh bị cho tới quân group.

- Sự cách tân và phát triển của tay chân nghiệp một vừa hai phải đáp ứng nhu cầu nhu yếu của dân chúng nội địa, một vừa hai phải đưa đến được thành phầm nhằm trao thay đổi với thương nhân quốc tế.

? mục 2.3

Trả câu nói. thắc mắc mục 2.3 trang 103 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.3, hãy:

- Nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt.

- Nêu tầm quan trọng của khu đô thị so với sự cách tân và phát triển của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 2.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thương nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt:

- Chợ xã và chợ thị trấn được tạo hình và cách tân và phát triển, hoạt động và sinh hoạt kinh doanh Một trong những xã, những vùng nội địa ra mắt sống động. 

- Kinh đô Thăng Long phát triển thành trung tâm kinh doanh sầm uất và cách tân và phát triển bên dưới thời Lý, Trần và Lê Sơ. Nhờ hoạt động và sinh hoạt kinh doanh sầm uất những khu đô thị cổ từ từ tạo hình và cách tân và phát triển.

Vai trò của khu đô thị so với sự cách tân và phát triển của văn minh Đại Việt:

- Kích quí không ngừng mở rộng thị ngôi trường nội địa và ngoài nước.

- Thương nhân quốc tế cho tới Đại Việt trao thay đổi về tài chính và văn hóa truyền thống.

- Một lối sinh sống trở thành thị mới nhất tạo hình, chủ yếu vô quy trình thế kỷ 16-19, 

- Các giáo sĩ phương Tây quảng bá đạo Thiên Chúa, tạo ra rời khỏi chữ Quốc Ngữ.

? mục 3.1

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.1 trang 104 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.4, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 3.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.

Lĩnh vực

Thành tựu

Tư tưởng

- Phật giáo đem tác động về mặt mày chủ yếu trị, xã hội uy lực bên dưới thời Lí, Trần

- Tư tưởng Nho giáo: gắn kèm với hoạt động và sinh hoạt tiếp thu kiến thức, thi tuyển kể từ thời Lý, Trần, Lê Sơ

- Dưới thời Lê Sơ, Nho giáo nằm tại duy nhất.

Tôn giáo

- Phật giáo thịnh trị bên dưới thời Lí, Trần, mức độ tác động mạnh tại tầng lớp cai trị và dân gian dối.

- Đạo giáo: hài hòa nằm trong tín ngưỡng bạn dạng địa

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên, thờ trở thành Hoàng xã, thờ hình mẫu, thờ những vị hero dân tộc bản địa, thờ tổ nghề

? mục 3.2

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.2 trang 105 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Hình 15.5, hãy:

- Trình bày những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của Đại Việt.

- Nêu địa điểm của Văn Miếu- Văn Miếu so với sự cách tân và phát triển của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 3.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt:

- Hệ thống dạy dỗ được không ngừng mở rộng, đa số nhằm mục đích giảng dạy đội hình quan lại lại cho tới cỗ máy tổ chức chính quyền.

- Năm 1070, căn nhà Lý cho tới dựng Văn Miếu tạc tượng Chu Công, Khổng Tử.

- Năm 1075, căn nhà Lý ngỏ khoa thi đua nhằm tuyển chọn lựa chọn nhân tài.

- Năm 1076, vua Lý xây dựng Văn Miếu nhằm dạy dỗ cho tới hoàng tử, công chúa.

- Từ thời Trần xây dựng Quốc học viện chuyên nghành cho tới con trẻ quan lại lại tiếp thu kiến thức. 

- Có lớp học tập cá nhân ở những xã xã. Từ thời Lê Sơ, con trẻ dân dã cũng khá được tới trường, chuồn thi đua, khối hệ thống ngôi trường học tập không ngừng mở rộng bên trên toàn nước.

- Thi cử được tổ chức triển khai chủ yếu quy và trải qua quýt 3 vòng thi đua (Hương, Hội, Đình) và đem mẫu mã vinh danh.

* Vị trí của Văn Miếu- Văn Miếu so với sự cách tân và phát triển của văn minh Đại Việt:

- Năm 1070, bên dưới triều vua Lý Thánh Tông xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và Chu Công.

- Đến thời vua Lý Nhân Tông năm 1076, Văn Miếu phát triển thành Văn Miếu là điểm dạy dỗ học tập cho tới hoàng tử, công chúa phát triển thành ngôi trường Đại học tập thứ nhất vô lịch sử dân tộc dạy dỗ nước ta.

Xem thêm: chỉ số mid

- Đến thời Lê Sơ năm 1484, triều đình đặt điều lệ xướng danh và tự khắc thương hiệu những tiến sỹ vô bia đá ở Văn Miếu.

? mục 3.3

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.3 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, hãy nêu những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ viết lách của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 3.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về văn học tập và chữ viết lách của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Chữ viết

Sáng đưa đến chữ Nôm. 

- Triều Hồ và Tây Sơn khuyến nghị dùng chữ Nôm vô văn tự động. 

-  Thế kỷ loại XVII, chữ Quốc ngữ Ra đời và được sử dụng

Văn học tập chữ Hán

- Phát triển và đạt nhiều trở thành tựu. 

- Nội dung đa số mệnh danh truyền thống lịch sử yêu thương nước, niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa. 

- Thể loại: đái thuyết chương hồi, truyện ký,...

Văn học tập chữ Nôm

Từ thế kỉ XIII -XVI-XIX. 

- Ca ngợi thương yêu quê nhà, quốc gia, thế giới, phê phán một phần tử quan lại lại cường hào và phản ánh những bất công vô xã hội, tôn vinh vẻ rất đẹp thế giới...

Văn học tập dân gian

- Duy trì và cách tân và phát triển mạnh trong những thế kỷ XVI-XVIII. 

- Phản ánh tâm tư nguyện vọng, tình yêu thế giới, quốc gia với khá nhiều phân mục đa dạng như thơ ca, châm ngôn, hò vè, hát, truyện cổ tích,...

? mục 3.4

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.4 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề vô Bảng 15, hãy nêu trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập, kinh nghiệm của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 3.4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt:

- Sử học: 

+ Cơ quan: Quốc Sử Viện. 

+ hầu hết cỗ sử lớn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư…

- Địa lý: Dư địa chí (Nguyễn Trãi), Hồng Đức bạn dạng trang bị (triều Lê Sơ) và triều Nguyễn đem Gia Định trở thành thông chí (Trịnh Hoài Đức),...

- Quân sự: Binh thư yếu đuối lược và Vạn Kiếp tông túng bấn truyền thư của Trần Quốc Tuấn; Hổ trướng quần thể cơ (Đào Duy Từ- Lê Trung Hưng).

- Y học: Nguyễn tì Tĩnh- Lê Tĩnh với kiệt tác Nam dược thần hiệu và Lê Hữu Trác- Hải Thượng Lãn Ông với kiệt tác Hải Thượng hắn tông tâm lĩnh.

- Toán học: Tác phẩm Đại trở thành toán pháp của Lương Thế Vinh và Lập trở thành toán pháp Vũ Hữu.

- Kỹ thuật: Đúc súng thần cơ, đại bác bỏ, đóng góp thuyền chiến (Cổ Lâu), kiến thiết trở thành lũy (Hoàng trở thành Thăng Long và kinh trở thành Huế).

? mục 3.5

Trả câu nói. thắc mắc mục 3.5 trang 108 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.7, hãy:

- Trình bày những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt.

- Nêu độ quý hiếm của “An Nam tứ đại khí” so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 3.5 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội về thẩm mỹ của nền văn minh Đại Việt:

- Nghệ thuật con kiến trúc:

- Hệ thống hoàng cung, miếu, tháp, trở thành quách được kiến thiết ở nhiều điểm, với quy tế bào rộng lớn và vững vàng trãi. 

- Tiêu biểu: Hoàng trở thành Thăng Long, trở thành căn nhà Hồ, trở thành Lam Kinh, miếu Một Cột, Sùng Thiện Diên Linh, miếu Trấn Quốc, miếu Phật Tích. 

- Âm nhạc: nhạc dân gian dối, nhạc cung đình,…; nhạc cụ phong phú: trống rỗng, đàn bầu, sáo, chi, đàn tranh giành, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn thập lục,… Nghệ thuật sảnh khấu cách tân và phát triển với khá nhiều mô hình, như hát chèo, hát tuồng, hát quan lại bọn họ, hát bội,…

- Lễ hội: nhiều mô hình như hội múa, đầu năm mới Nguyên đán, lễ Tịch Điền, Thanh minh, Đoan Ngọ,… 

“ An Nam tứ đại khí” bao gồm tứ dự án công trình rộng lớn bên dưới nhì triều đại Lý- Trần: tượng Phật miếu Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên. Được xem như là tứ kỳ quan lại, tứ quốc bảo của thời đại Lý- Trần. Trải qua không ít dịch chuyển lịch sử dân tộc tứ bảo vật này không thể, tuy vậy bọn chúng vẫn hiện lên trong những sự tích, nhắc nhở về 1 thời đại cường thịnh Phật giáo và những độ quý hiếm kiêu hãnh dân tộc bản địa tuy nhiên bọn chúng mang đến.

? mục 4

Trả câu nói. thắc mắc mục 4 trang 109 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.8, hãy phán xét về điểm mạnh, giới hạn và phân tách ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức mục 4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định điểm mạnh và giới hạn , ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Nhận xét về ưu thế của văn minh Đại Việt:

- Là một nền tảng nông nghiệp lúa nước, tạo hình dựa vào sự thừa kế của văn minh Văn Lang- Âu Lạc, gặp mặt với những nhân tố phía bên ngoài.

- Phát triển tỏa nắng rực rỡ bên trên từng nghành nghề cuộc sống xã hội nằm trong với việc tồn bên trên của Đại Việt.

- Yếu tố niềm tin xuyên thấu là truyền thống lịch sử yêu thương nước, nhân ái, nhân bản và tính xã hội thâm thúy.

 * Nhận xét về giới hạn của văn minh Đại Việt:

- Chính sách “ trọng nông ức thương” tạo nên nền phát hành sản phẩm & hàng hóa còn nhiều giới hạn.

- Lĩnh vực khoa học tập nghệ thuật ko cách tân và phát triển.

- Kinh tế nông nghiệp, tính đóng góp của xã xã tác động cho tới tư tưởng thế giới tính thủ động và thiếu thốn tạo ra của cá nhân- xã hội.

- Đời sinh sống niềm tin tồn trên rất nhiều nhân tố duy tâm.

* Ý nghĩa:

- Thể hiện nay mức độ tạo ra và truyền thống lịch sử làm việc chắc chắn của những mới người Việt.

- Điều khiếu nại văn hóa-kinh tế- chủ yếu trị là nền móng và ĐK cần thiết tạo thành sức khỏe dân tộc bản địa vô việc làm đấu tranh giành dựng nước và lưu nước lại.

- Văn minh Việt cổ có mức giá trị so với dân tộc- vương quốc và một trong những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Đại Việt và được UNESCO ghi danh.

Luyện tập luyện Câu 1

Trả câu nói. thắc mắc mục rèn luyện trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Vẽ sơ trang bị trí tuệ bao quát những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt bên trên những lĩnh vực: chủ yếu trị, tài chính, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy dỗ, văn học tập, thẩm mỹ, khoa học tập, kinh nghiệm.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập luyện Câu 2

2. Kể thương hiệu những trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu lưu giữ, tồn bên trên cho tới ngày này tuy nhiên em biết. Hãy nêu độ quý hiếm của những trở thành tựu cơ.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

- Hoàng trở thành Thăng Long: Di tích Hoàng Thành là một trong những giáo cụ trực quan lại chân thực về lịch sử dân tộc, là mối cung cấp hỗ trợ nhiều tư liệu khác biệt, minh hội chứng thuyết phục vị thế của thủ đô hà nội là kinh kì của nước Đại Việt, kể từ cơ thêm phần nâng lên nắm vững của những người dân về quy trình cách tân và phát triển thủ đô hà nội và lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

- Kinh trở thành Huế:là di tích lịch sử quý giá mang giá trị truyền thống thâm thúy, những đường nét văn hóa truyền thống cung đình như Nhã nhạc cung đình Huế, ăn uống cung đình thêm phần tạo nên sự đường nét quánh trưng của Huế mà ko tìm kiếm ra ở ngẫu nhiên điểm nào là không giống.

Vận dụng Câu 1

Trả câu nói. thắc mắc mục áp dụng trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Hãy ra mắt với khác nước ngoài về một trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Múa rối nước:

Múa rối nước đã Ra đời chừng rộng lớn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thông thường thao diễn vô cơ hội lễ, hội xã, ngày mừng rỡ, ngày Tết, người sử dụng con rối diễn trò, thao diễn kịch bên trên mặt nước. Trò rối nước cũng được xem như là đường nét văn hóa truyền thống phi vật thể rực rỡ của dân tộc bản địa Việt Nam. Là một mô hình thẩm mỹ sảnh khấu nên thẩm mỹ múa rối nước cũng mang ý nghĩa tổ hợp, nhiều diện của tương đối nhiều bộ phận, tuy nhiên múa rối nước cũng có thể có hình mẫu khác biệt, diệu kỳ, thú vị kể từ sảnh khấu, chống trò, quân rối cho tới những nhân tố kỳ ảo khác ví như máy điều khiển và tinh chỉnh nghệ nhân, trò và tích trò.

Câu 2

2. Sưu tầm tư liệu về một trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt nhằm thuyết trình với thầy cô và bạn làm việc.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng và kiến thức bài bác 15 SGK.

Bước 2: Xác ấn định những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết: 

Thành căn nhà Hồ:

Thành căn nhà Hồ bắt đầu khởi công vô ngày xuân năm Đinh Sửu. Mục đích của việc xây thành này là nhằm buộc vua Trần Nhân Tông nên dời kinh kì kể từ Thăng Long về Thanh Hóa, nhằm mục đích lật sụp đổ triều Trần. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly đăng vương vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Thành căn nhà Hồ chính thức trở thành kinh đô của triều đại mới nhất. Thành Nhà Hồ đem vị trí khá hiểm trở, ưu thế về phòng thủ quân sự chiến lược rộng lớn là trung tâm chủ yếu trị, tài chính và văn hoá. Vị trí xây trở thành quan trọng trọng yếu, đem sông nước xung quanh, đem núi non hiểm trở, một vừa hai phải tăng thêm ý nghĩa kế hoạch chống thủ, một vừa hai phải đẩy mạnh được ưu thế giao thông vận tải thủy cỗ.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Xem thêm: cân nặng thai 23 tuần

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết canh ty học viên học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.