em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày

Đề bài

Em hãy nêu một vài ý tưởng sáng tạo nhằm hoàn toàn có thể tách việc dùng túi ni-lông nhập cuộc sống hằng ngày.

Bạn đang xem: em hãy nêu một số sáng kiến để có thể giảm việc sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực tiễn của phiên bản thân thiết.

Quảng cáo

Xem thêm: nguyên tắc của sử học

Lời giải chi tiết

Một số ý tưởng sáng tạo nhằm hoàn toàn có thể tách việc dùng túi ni-lông nhập cuộc sống hằng ngày:

- Sử dụng túi giấy má, túi vải vóc, túi ni-lông tự động bỏ,... thay cho thế túi ni-lông;

Xem thêm: hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng

- khích lệ những căn nhà phân phối, những căn nhà nhỏ lẻ nhập cuộc lịch trình tách phân phân phát túi ni-lông;

- Xây dựng khối hệ thống thu gom, tái ngắt chế, tái ngắt dùng túi ni-lông;

- Tuyên truyền nâng lên trí tuệ xã hội,...