đường cao trong tam giác đều

Các chúng ta đang được cần thiết cần tính đàng cao tam giác đều, tuy nhiên chúng ta lại ko lưu giữ công thức và cơ hội tính đàng cao tam giác đều. Vậy mời mọc chúng ta hãy nằm trong xem thêm nội dung bài viết bên dưới trên đây để hiểu công thức và phương pháp tính đàng cao tam giác đều.

Bạn đang xem: đường cao trong tam giác đều

Cách tính đàng cao tam giác đều

Dưới đấy là cơ hội tính đường cao trong tam giác đều, mời mọc chúng ta nằm trong theo gót dõi.

Tam giác đều là gì?

Trong hình học tập, tam giác đều là tam giác với thân phụ cạnh vị nhau hoặc tương tự thân phụ góc đều bằng nhau, và vị 60°. Nó là một trong những nhiều giác đều với số cạnh vị 3.

Đường cao nhập tam giác đều?

Đường cao của tam giác là đoạn vuông góc kẻ từ 1 đỉnh cho tới cạnh đối lập. Cạnh đối lập này được gọi là lòng ứng với đàng cao. Độ lâu năm của đàng cao là khoảng cách đằm thắm đỉnh và lòng. Mỗi tam giác với 3 đàng cao.

Đường cao nhập tam giác đều đó là đàng trung trực phân chia cạnh đối lập trở thành 2 phần vị nhau. Một đường cao trong tam giác đều phân chia tam giác đều trở thành 2 tam giác vuông đều bằng nhau.

Cách tính đàng cao tam giác đều

Giả sử tam giác đều ABC có tính lâu năm cạnh vị a như hình vẽ

Tam giác đều ABC có tính lâu năm cạnh vị a

Xem thêm: day kem lop 6

Công thức tính đàng cao tam giác đều Công thức tính đàng cao h nhập tam giác đều sở hữu chừng lâu năm cạnh a là: \(h = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Trong đó: h là đàng cao tam giác đều; a là chiều lâu năm cạnh tam giác đều.

Chứng minh công thức

Theo đặc điểm tam giác đều thì đường cao trong tam giác đều đó là đàng trung tuyến vì thế vậy \(BH = HC = \frac{a}{2}\)

Để tính đàng cao nhập tam giác đều chúng ta vận dụng lăm le lý Pytago nhập tam giác vuông ABH: \(A{B^2} = A{H^2} + B{H^2}\)

\( \Rightarrow A{H^2} = A{B^2} - B{H^2}\)

Hay \({h^2} = {a^2} - {\left( {\frac{a}{2}} \right)^2} = {a^2} - \frac{{{a^2}}}{4} = \frac{{4{a^2} - {a^2}}}{4} = \frac{{3{a^2}}}{4}\)

\( \Rightarrow h = \sqrt {\frac{{3{a^2}}}{4}} = a\frac{{\sqrt 3 }}{2}\)

Như vậy nội dung bài viết tiếp tục share cho tới chúng ta phương pháp tính đàng cao nhập tam giác đều, chúng ta chỉ việc dùng lăm le lý Pytago là rất có thể dễ dàng dàng tính được đàng cao. Hi vọng nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ mang đến chúng ta dễ dàng nắm bắt và dễ dàng ghi lưu giữ phương pháp tính đàng cao tam giác đều. Chúc chúng ta trở thành công!

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác