dựa vào các tiêu chí nào để phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển

Câu hỏi:

10/02/2020 61,762

Bạn đang xem: dựa vào các tiêu chí nào để phân chia thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển

A. Trình phỏng trở nên tân tiến tài chính - xã hội

Đáp án chủ yếu xác

B. Thành phần chủng tộc và tôn giáo

C. Đặc điểm đương nhiên và đân cư, xã hội.

D. Đặc điểm đương nhiên và chuyên môn trở nên tân tiến xã hội.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Để phân loại những vương quốc bên trên toàn cầu trở nên nhì group nước trở nên tân tiến và đang được trở nên tân tiến, người tao phụ thuộc tiêu chuẩn là chuyên môn trở nên tân tiến tài chính - xã hội (GDP trung bình đầu người, GDP phân theo đòi điểm tài chính, tuổi hạc lâu, chỉ số trừng trị trirrn loài người HDI…) (SGK/7 Địa lí 11 cơ bản)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn cương vực châu Phi sở hữu nhiệt độ này sau đây?

A. Khô nóng

B. Cận nhiệt

C. Ôn hoà

D. Cận cực

Câu 2:

Mạng lưới đường tàu phân bổ ở điểm này dày quánh nhất nước ta?

A. Miền Bắc 

B. Duyên hải miền Trung

C. Tây Nguyên

D. Bắc Trung Bộ

Câu 3:

Xem thêm: đa thức nào sau đây là đa thức một biến

Ngành này không thuộc ngành ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta?

A. Công nghiệp tết – may

B. Công nghiệp khai khoáng.

C. Công nghiệp cơ khí - năng lượng điện tử

D. Công nghiệp hoá hóa học - phân bón-cao su

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước ta trang 21, cho biết thêm vùng này tại đây sở hữu cường độ triệu tập công nghiệp tối đa nước ta?

A. Đồng vị sông Hồng và phụ cận

B. Đông Nam Bộ

C. Ven biển khơi miền Trung

D. Đồng vị sông Cửu Long.

Câu 5:

Nhận quyết định này sau đây không đúng đắn về đai ôn đới gió rét bên trên núi?

A. có tính cao kể từ 2600m trở lên 

B. chỉ xuất hiện nay ở miền Bắc

C. khu đất mùn thô cướp 1/3 diện tích S khu đất tự động nhiên

D. xung quanh năm nhiệt độ phỏng bên dưới 15°C

Câu 6:

Các cao nguyên trung bộ badan phân bổ tối đa ở

A. vùng núi Trường Sơn Nam và vùng Đông Nam Bộ 

B. vùng núi Trường Sơn Nam

C. vùng núi Trường Sơn Bắc

Xem thêm: giá chụp ct có bảo hiểm y tế

D. vùng Đông Nam Sở và vùng đống trung du