đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

Câu hỏi:

17/06/2022 1,974

Bạn đang xem: đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

A. print().

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án đích là: A

Sử dụng print() để mang tài liệu đi ra mùng hình

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu ko nên là loại tài liệu cơ phiên bản nhập python ?

A. int.

B. float.

C. list.

D. string.

Câu 2:

Xác toan loại của biểu thức sau?

“34 + 28 – 45 ”

A. int.

B. float.

C. bool.

D. string.

Câu 3:

Kết ngược của dòng sản phẩm mệnh lệnh sau

>>> x, nó, z = 10, “10”, 10

>>> type(z)

A. int.

B. float.

C. double.

D. str.

Câu 4:

Xem thêm: cl2

Phát biểu nào là sau đấy là sai?

A. Lệnh input() sở hữu công dụng nhập tài liệu kể từ trang bị chuẩn chỉnh nhập bàn phím

B. Bàn phím là trang bị chuẩn chỉnh duy nhất

C. Nội dung nhập rất có thể là số

D. Kết ngược của mệnh lệnh input() là một trong xâu kí tự

Câu 5:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi không?

>>int(10.5)

A. Không sở hữu lỗi

B. Câu mệnh lệnh sở hữu lỗi

C. Không xác định

D. Cả 3 phương bên trên đều sai

Câu 6:

 Kết ngược của câu mệnh lệnh sau là gì?

>>str(3+4//3)

A. “3+4//3”.

B. “4”.

C. 4.

D. ‘4’.

Câu 7:

Lệnh nào là dùng để làm nhận ra loại tài liệu của đổi mới nhập python?

A. type().

B. int().

C. size().

D. abs().

TÀI LIỆU VIP VIETJACK