dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 hz trong một chu kì dòng điện đổi chiều

Câu hỏi:

18/06/2019 136,783

Chọn C

Trong 1 chu kỳ luân hồi loại năng lượng điện thay đổi chiều gấp đôi → Trong từng giây = 50 chu kỳ luân hồi, loại năng lượng điện thay đổi chiều 2.50 = 100 thứ tự.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần 40Ω và tụ năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau. tường năng lượng điện áp đằm thắm nhì đầu đoạn mạch lệch sóng π/3 đối với độ mạnh loại năng lượng điện trong khúc mạch. Dung kháng của tụ năng lượng điện bằng

A. 403 Ω

B. 433 Ω

C. 40 Ω

D. 203 Ω

Câu 2:

Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm một tụ năng lượng điện và một cuộn cảm thuần vướng tiếp nối đuôi nhau. Độ lệch sóng đằm thắm năng lượng điện áp ở nhì đầu tụ năng lượng điện và năng lượng điện áp ở nhì đầu đoạn mạch bằng

A. π2

B. 0 hoặc π

C. -π2

D. π6 hoặc -π6

Câu 3:

Khi đặt điều vô nhì đầu đoạn mạch bao gồm một cuộn chão thuần cảm vướng tiếp nối đuôi nhau với năng lượng điện trở thuần một hiệu năng lượng điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn chão vì chưng 3 thứ tự độ quý hiếm năng lượng điện trở thuần. Pha của loại năng lượng điện trong khúc mạch đối với trộn hiệu năng lượng điện thế đằm thắm nhì đầu đoạn mạch là

A. chậm trộn góc π3

B. nhanh trộn góc π3

Xem thêm: my father usually helps me ... english

C. nhanh trộn góc π6

D. chậm trộn góc π6

Câu 4:

Đặt năng lượng điện áp u = Uocos(100πt + π4) (V) vô nhì đầu đoạn mạch chỉ mất tụ năng lượng điện thì độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch là i = Iocos(100πt + φi) (A). Giá trị của φi là

A. 3π4

B. π2

C. -3π4

D. -π2

Câu 5:

Cho đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có mức giá trị những thành phần cố định và thắt chặt. Đặt vô nhì đầu đoạn mạch này một hiệu năng lượng điện thế xoay chiều đem tần số thay cho thay đổi. Khi tần số góc của loại năng lượng điện vì chưng ωo thì cảm kháng và dung kháng có mức giá trị đôi mươi Ω và 80 Ω. Để vô mạch xẩy ra nằm trong tận hưởng, cần thay cho thay đổi tần số góc của loại năng lượng điện cho tới độ quý hiếm ω bằng

A. 2 ωo.

B. 0,25 ωo.

C. 0,5 ωo.

D. 4 ωo.

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp u = 400cos(100πt + π3) (V) vô nhì đầu đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau đem R = 200 Ω, thấy loại năng lượng điện và hiệu năng lượng điện thế ở nhì đầu đoạn mạch lệch sóng nhau 60o. Tìm năng suất dung nạp của đoạn mạch?

A. 150 W.

B. 250 W.

C. 100 W.

Xem thêm: thomas was not given details of the company’s new project

D. 50 W.