đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ

Câu hỏi:

23/06/2022 8,019

Bạn đang xem: đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ

D. \(\frac{1}{6}\).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án chính là: D

Mỗi chúng ta đều sở hữu năng lực được lựa chọn nên sở hữu 6 sản phẩm hoàn toàn có thể xẩy ra.

Có một sản phẩm tiện nghi mang lại biến chuyển cố “Bạn được lựa chọn là nam”.

Xác suất của biến chuyển cố chúng ta được lựa chọn là phái nam là \(\frac{1}{6}\).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gieo một con cái xúc xắc 6 mặt mũi phẳng phiu. Tính phần trăm của biến chuyển cố “Gieo được mặt mũi sở hữu số chấm nhiều hơn thế nữa 6”.

A. 0;

B. 0,2;

C. 0,4;

D. 1.

Câu 2:

Gieo tình cờ xúc xắc một phiên. Xét biến chuyển cố “Mặt xuất hiện tại của xúc xắc sở hữu số chấm là số phân tách không còn mang lại 2”. Xác suất của biến chuyển cố này là:

A. \(\frac{1}{2}\);

B. \(\frac{1}{4}\);

C. \(\frac{1}{3}\);

D. \(\frac{1}{5}\).

Câu 3:

Tung nhì đồng xu phẳng phiu một trong những phiên tao được sản phẩm như sau:

Biến cố

Hai đồng sấp

Một đồng sấp, một đồng ngửa

Hai đồng ngửa

Số lần

22

20

8

Xác suất của biến chuyển cố “Một đồng sấp, một đồng ngửa” là:

A. \(\frac{1}{5}\);

B. \(\frac{2}{5}\);

C. \(\frac{3}{5}\);

Xem thêm: unit 6 skills 2 lớp 8

D. \(\frac{4}{5}\);

Câu 4:

Chọn tình cờ một trong những vô tư số 11, 12, 13, 14. Tính phần trăm nhằm lựa chọn được số phân tách không còn mang lại 6.

A. \(\frac{1}{4}\);

B. \(\frac{1}{2}\);

C. \(\frac{1}{3}\);

D. \(\frac{1}{5}\).

Câu 5:

Gieo một con cái xúc xắc 6 mặt mũi một trong những phiên tao được sản phẩm như sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần

8

7

3

12

10

10

Hãy tính phần trăm của biến chuyển cố “gieo được mặt mũi sở hữu số lẻ chấm” vô 50 phiên gieo bên trên.

A. \(\frac{{21}}{{100}};\)

B. \(\frac{{11}}{{25}};\)

C. \(\frac{{21}}{{50}};\)

D. \(\frac{{29}}{{50}};\)

Câu 6:

Trong trò nghịch ngợm gieo xúc xắc, số những sản phẩm hoàn toàn có thể xẩy ra so với mặt mũi xuất hiện tại của xúc xắc là 6. Nếu k là số những sản phẩm tiện nghi mang lại biến chuyển cố thì xác xuất của biến chuyển cố là:

A. \(\frac{k}{6}\);

B. \(\frac{{2k}}{6}\);

C. \(\frac{{3k}}{6}\);

Xem thêm: hno3 + fe2o3

D. \(\frac{{4k}}{6}\).