độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu hỏi:

17/01/2022 7,960

Bạn đang xem: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Độ lâu năm tối nhiều của xâu kí tự động vô Pascal là 255 kí tự động. Trong tế bào miêu tả xâu rất có thể bỏ lỡ phần khai báo chừng lâu năm, Lúc cơ chừng lâu năm lớn số 1 của xâu tiếp tục nhận độ quý hiếm ngầm ấn định là 255.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy lựa chọn phương án ghép trúng nhất. Thủ tục chuẩn chỉnh Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vô S2 chính thức từ vựng trí vt 

B. Chèn xâu S2 vô S1 chính thức từ vựng trí vt 

C. Nối xâu S2 vô S1 

D. Sao chép vào thời gian cuối S1 một trong những phần của S2 từ vựng trí vt

Câu 2:

Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, xâu kí tự động không tồn tại kí tự động này gọi là?

A. Xâu không; 

B. Xâu rỗng; 

C. Xâu trắng; 

D. Không nên là xâu kí tự;

Câu 3:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Length(S) là: 

A. 12 

B. 13 

C. 14 

D. 15

Xem thêm: logarit là gì

Câu 4:

Đoạn lịch trình sau in đi ra thành quả này ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6; 

B. 7; 

C. 10; 

D. Chương trình sở hữu lỗi;

Câu 5:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết trái ngược của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8

Câu 6:

Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu này bên dưới đó là đúng?

A. Câu mệnh lệnh sai vì thế thiếu thốn chừng lâu năm tối nhiều của xâu

B. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 0 

C. Xâu có tính lâu năm lớn số 1 là 255 

D. Cần nên khai báo độ cao thấp của xâu sau đó

TÀI LIỆU VIP VIETJACK