địa 10 chân trời sáng tạo bài 28

Câu 1

Giải bài bác thực hành thực tế 1 trang 108 SGK Địa lí 10

Bạn đang xem: địa 10 chân trời sáng tạo bài 28

Dựa vô hình 26.1 (Phân tía một vài cây cỏ chính) và hình 26.2 (Phân tía một vài con vật chính), em hãy xác lập sự phân bổ một vài cây cỏ, con vật chủ yếu bên trên toàn cầu theo dõi khêu ý kể từ bảng 28.1.

Phương pháp giải:

Quan sát những hình 26.1, 26.2 nhằm hoàn thiện bảng 28.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phân bổ một vài cây cỏ, con vật chủ yếu bên trên thế giới:

Câu 2

Giải bài bác thực hành thực tế 2 trang 108 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu sau:

a. Vẽ biểu loại thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo dõi lục địa, năm 2000 và 2019.

b. Nhận xét sự thay cho thay đổi tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo dõi lục địa, năm 2000 và 2019.

Phương pháp giải:

- Xác tấp tểnh loại biểu loại tương thích nhất:

+ Thể hiện nay được quy tế bào và cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 lục địa vô hai năm 2000 và 2019.

+ Quan sát bảng số liệu 28.2.

=> Biểu loại tròn xoe.

- Xử lí số liệu:

+ Cộng tổng mức phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 lục địa từng năm => Giá trị phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn cầu.

+ Tính tỉ trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản từng lục địa theo lần lượt năm 2000 và 2019.

Xem thêm: tom tat van ban bai hocduong doi dau tien

Ví dụ:

Tỉ trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = Giá trị phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 : Giá trị phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn cầu năm 2000 x 100.

(Tỉ trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = 1217,8 : 2036,6 x 100 = 59,9%).

- Vẽ biểu đồ:

+ Vẽ 2 hình trụ nửa đường kính không giống nhau theo lần lượt thể hiện nay quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 và 2019.

=> Tính quy tế bào chào bán kính: Ví dụ mang lại nửa đường kính năm 2000 là một trong những,5 centimet, nửa đường kính năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

(3511,3 và 2031,6 theo lần lượt là độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn cầu năm 2019 và 2000)

+ Ghi số liệu thể hiện nay tỉ trọng lên biểu loại, chú thích và thương hiệu biểu loại.

- Từ biểu loại tiếp tục vẽ rút đi ra đánh giá.

Lời giải chi tiết:

- Xử lí số liệu:

Bảng cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo dõi lục địa, năm 2000 và 2019 (%)

- Tính chào bán kính:

Cho nửa đường kính hình trụ năm 2000 là một trong những,5 centimet => nửa đường kính hình trụ năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

- Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo dõi lục địa, năm 2000 và 2019 (%)

=> Nhận xét:

Tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo dõi châu sở hữu sự thay cho thay đổi vô năm 2000 và 2019:

- Á Lục sở hữu tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tối đa trong số lục địa ở cả hai năm 2000 và 2019, cướp khoảng chừng 60% tỉ trọng toàn cầu, Xu thế tăng (năm 2019 tăng 3,8% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng rộng lớn thứ hai là châu Mỹ (14,1% - 2019), Xu thế hạn chế (năm 2019 hạn chế 2,0% đối với năm 2000).

Xem thêm: quan sát tranh viết đoạn văn kể lại hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh

- Châu Âu sở hữu tỉ trọng hạn chế (năm 2019 hạn chế 4,3% đối với năm 2000).

- Châu Phi sở hữu tỉ trọng tăng (năm 2019 tăng 3,1% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng thấp nhất là châu Đại Dương, Xu thế hạn chế (năm 2019 hạn chế 0,6% đối với năm 2000).