để truyền công suất điện p=40kw

Câu hỏi:

11/03/2023 1,991

D. 10 Ω.

Bạn đang xem: để truyền công suất điện p=40kw

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: D

Ta có: ΔPP=ΔUUΔP=2002000.40000=4kW

Mặt khác:ΔP=RP2U2R=ΔP.U2P2=4000.20002400002=10Ω

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp O vạc sóng cơ xê dịch theo dõi phương trình: u = 2cos(20πt + π/3) ( vô tê liệt u (mm), t (s) ) sóng truyền theo dõi đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là một trong những điểm bên trên lối truyền cơ hội O một khoảng tầm 42,5 centimet. Trong khoảng tầm kể từ O cho tới M đem từng nào điểm xê dịch lệch sóng π6 với nguồn?

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 2:

Một vật xê dịch điều hoà dọc từ trục Ox. Lúc vật ở li chừng x =2 cm thì đem véc tơ vận tốc tức thời v=π2cm/s và tốc độ a=π22 cm/s2. Biên chừng A và tần số góc ω là

A. 2 cm; π rad/s.

B. trăng tròn cm; π rad/s.

C. 2 cm; 2π rad/s.

D. 22 cm; π rad/s.

Câu 3:

Đại lượng nào là tại đây của sóng ko dựa vào môi trường thiên nhiên truyền sóng?

A. Tốc chừng truyền sóng.

B. Tần số, vận tốc truyền sóng và bước sóng.

C. Tần số.

D. Cách sóng.

Xem thêm: trái đất cái nôi của sự sống ngắn nhất

Câu 4:

Một vật xê dịch điều tiết với tần số góc ω=105 rad/s. Tại thời gian t = 0, vật đem li chừng x = 2 centimet và đem véc tơ vận tốc tức thời 2015cm/s. Phương trình xê dịch của vật là

A. x=4cos105t2π3cm.

B. x=2sin105t+π6cm.

C. x=4cos105t4π3cm.

D. x=4cos105t+π3cm.

Câu 5:

Con rung lắc xoắn ốc đem lượng m = 2 kg xê dịch điều tiết theo dõi phương ở ngang. Vận tốc vật có tính rộng lớn cực lớn là 0,6 m/s. Chọn thời gian t = 0 khi vật qua quýt địa điểm x = 32 cm và bên trên tê liệt thế năng vì thế động năng tính chu kì xê dịch của con cái rung lắc và kích thước lực đàn hồi bên trên thời gian t = π20s.

A. T = 0,628 s và F = 3 N.

B. T = 0,314 s và F = 3 N.

C. T = 0,314 s và F = 6 N.

D. T = 0,628 s và F = 6 N.

Câu 6:

Nguồn sóng ở O được truyền theo dõi phương Ox. Trên phương này còn có nhì điểm P.. và Q cách nhau chừng PQ = 15 centimet. lõi tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 40 cm/s, biên chừng sóng ko thay đổi khi truyền sóng và vì thế 3 cm. Nếu bên trên thời gian nào là tê liệt P.. đem li chừng 32 cm thì li chừng bên trên Q có tính rộng lớn là:

A. 0 centimet.

B. 0,75 centimet.

C. 3 cm.

D. 1,5 centimet.

Câu 7:

Khoảng thời hạn sớm nhất thân mật nhì phiên Wd = Wt  khi một vật xê dịch điều hoà là 0,05 s. Tần số xê dịch của vật là:

A. 2,5 Hz.

B. 3,75 Hz.

C. 5 Hz.

Xem thêm: cơ chế của các phản ứng hóa học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực nào của vật lí

D. 5,5 Hz.