để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 7,855

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

C. Mở tệp nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải tự Vietjack

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua trở nên tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang đến trở nên tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến trở nên tệp là:

assign ( < trở nên tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là trở nên xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh bám theo quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

Xem thêm: công thức cosin

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau thời điểm thao tác làm việc với tệp rất cần phải đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm ngỏ tệp ở chính sách hiểu tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

Câu 6:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến trở nên tệp là:

Câu 7:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Khi nào?

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo trở nên tệp văn phiên bản là

Câu 9:

Trong một lịch trình Pascal, sau thời điểm tiếp tục đóng góp tệp tự giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể lật lại tệp cơ hoặc không?

Xem thêm: tổng hợp công thức toán 12