để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta thực hiện

Câu hỏi:

14/01/2022 27,227

Bạn đang xem: để làm việc trong chế độ thiết kế của biểu mẫu ta thực hiện

A. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án

B. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế biểu mẫu

Đáp án chủ yếu xác

C. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án và nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

D. Chọn biểu kiểu rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án hoặc nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án nếu đang được ở cơ chế thiết kế

Trong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu, tớ hoàn toàn có thể kiến thiết mới mẻ mang đến biểu kiểu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ. Để thao tác làm việc vô cơ chế kiến thiết của biểu kiểu, tớ triển khai Chọn biểu kiểu rồi nháy nút hoặc nháy nút nếu như đang được ở cơ chế biểu kiểu.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo nên biểu kiểu tớ lựa chọn đối tượng người tiêu dùng này bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries 

B. Forms 

C. Tables

D. Reports

Câu 2:

Trong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu, tớ với thể:

A. Sửa thay đổi kiến thiết cũ 

B. Thiết nối tiếp mới mẻ mang đến biểu kiểu , sửa thay đổi kiến thiết cũ 

C. Thiết nối tiếp mới mẻ mang đến biểu kiểu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ 

D. Thiết nối tiếp mới mẻ mang đến biểu kiểu, coi hoặc sửa thay đổi kiến thiết cũ, coi, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Câu 3:

Trong Access, tớ hoàn toàn có thể dùng biểu kiểu để:

A. Tính toán cho những ngôi trường tính toán 

B. Sửa cấu tạo bảng 

Xem thêm: tính chất phân giác

C. Xem, nhập và sửa dữ liệu 

D. Lập báo cáo

Câu 4:

Trong Access, mong muốn tạo nên biểu kiểu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ, tớ chọn:

A. Create size for using Wizard 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size in using Wizard

Câu 5:

Trong Access, mong muốn tạo nên biểu kiểu Theo phong cách tự động kiến thiết, tớ chọn:

A. Create size in Design View 

B. Create size by using Wizard 

C. Create size with using Wizard 

D. Create size by Design View

Câu 6:

Cho những thao tác:

(1) Gõ thương hiệu mang đến biểu kiểu rồi nháy Finish

(2) Chọn đối tượng người tiêu dùng Form vô bảng lựa chọn đối tượng người tiêu dùng rồi nháy lưu ban vô Create size by using wizard

(3) Chọn loại mang đến biểu kiểu rồi nhấn Next

(4) Chọn cơ hội sắp xếp biểu kiểu rồi nhấn Next

(5) Trong vỏ hộp thoại Form Wizard, lựa chọn bảng (hoặc kiểu hỏi) kể từ dù Tables/Queries, tiếp theo sau là lựa chọn những ngôi trường đi vào biểu kiểu rồi nhấn Next

Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể triển khai tạo nên biểu kiểu bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ tiếp tục là:

A (2) → (5) → (3) → (4) → (1) 

B. A (2) → (5) → (4) → (3) → (1) 

C. (5) → (2) → (3) → (4) → (1) 

D. A (2) → (3) → (4) → (5) → (1)

Xem thêm: định lý pitago

TÀI LIỆU VIP VIETJACK