để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu hỏi:

17/01/2022 8,526

Bạn đang xem: để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

A. read ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > ); 

B. readln ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > ); 

C. readln ( < thương hiệu tệp > , < list thay đổi > ); 

D. Cả đáp án A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

 read ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > );

 readln ( < thay đổi tệp > , < list thay đổi > );

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều thay đổi đơn, những thành phần xa nhau vì chưng vết phẩy.

Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm banh tệp ở chính sách phát âm tài liệu kể từ tệp là:

A. repeat( < thay đổi tệp >); 

B. reset ( < thay đổi tệp >); 

C. restart ( < thay đổi tệp >); 

D. rewrite ( < thay đổi tệp >); 

Câu 3:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang đến thay đổi tệp là:

A. < thay đổi tệp > := < thương hiệu tệp >; 

Xem thêm: vẽ sơ đồ online

B. < thương hiệu tệp > := < thay đổi tệp >;

C. assign ( < thay đổi tệp > , < thương hiệu tệp > ); 

D. assign ( < thương hiệu tệp > , < thay đổi tệp > );

Câu 4:

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua thay đổi tệp mang đến trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta cần thực hiện gì?

A. Gắn thương hiệu tệp mang đến thay đổi tệp 

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu nhập tệp 

C. Mở tệp nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

A. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối tệp 

B. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới cuối dòng 

C. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu tệp 

D. Khi con cái trỏ tệp đang được chỉ cho tới đầu dòng

Câu 6:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu nhập tệp văn phiên bản là:

A. write (< thay đổi tệp > , < list thành phẩm >); 

B. write (< thương hiệu tệp > , < list thành phẩm >);

C. writeln (< thay đổi tệp > , < list thành phẩm >); 

D. Cả đáp án A và C đều đúng

Xem thêm: cl + naoh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK