đạo cao đài thờ ai

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Bạn đang xem: đạo cao đài thờ ai

Đạo Cao Đài
Lịch sử
 • Lịch sử đạo Cao Đài
 • Mười nhì tông đồ
 • Mười nhì tông phái
Giáo lý
 • Cơ Bút
 • Thiên Nhãn
 • Thể Pháp và Tắc Pháp
 • Bát đẳng Chơn Hồn
Kinh sách
 • Thánh Ngôn Hiệp Tuyển
 • Pháp Chánh Truyền
 • Tân Luật
 • Đạo Luật
 • Thiên Đạo
 • Thế Đạo
Tông phái
 • Hội Thánh Tây Ninh
 • Cao Đài Chiếu Minh
 • Trung Hưng Bửu Tòa
 • Bạch Y Liên đoàn
 • Minh Chơn Lý
 • Minh Chơn Đạo
 • Hội Thánh Tiên Thiên
 • Ban Chỉnh Đạo
 • Nam Thành Thánh thất
 • Hội Thánh Tam Quan
 • Cao Thượng Bửu Tòa
 • Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Đạo Cao Đài hoặc Cao Đài Giáo là 1 trong những tôn giáo thờ Thượng đế được xây dựng ở miền Nam VN nhập năm 1926.[1] Tên gọi Cao Đài theo gót nghĩa đen kịt chỉ "một điểm cao", nghĩa bóng là điểm tối đa ở bại Thượng đế ngự trị; cũng chính là tên tuổi rút gọn gàng của Thượng đế nhập tôn giáo Cao Đài, vốn liếng sở hữu tên tuổi không thiếu thốn là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Một số tín đồ gia dụng Cao Đài thông thường tự động gọi tôn giáo của tôi là Đạo Trời.[cần dẫn nguồn]

Tín đồ gia dụng Cao Đài tin yêu rằng Thượng đế là Đấng gây dựng rời khỏi những tôn giáo và cả thiên hà này. Tất cả giáo lý, khối hệ thống hình tượng và tổ chức triển khai đều được "Đức Cao Đài" thẳng hướng đẫn. Và đạo Cao Đài đó là được Thượng đế thẳng khai sáng sủa trải qua Cơ cây bút cho những tín đồ gia dụng với trách nhiệm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (chữ Hán: 大道三期普度)[1], tức là Nền đạo rộng lớn cứu giúp gian khổ phen loại Ba.

Xem thêm: gia su

Tuy được khai sinh đầu tiên nhập năm 1926, sở hữu mối cung cấp bảo rằng đạo Cao Đài khởi xướng nhập tối Giáng Sinh năm 1925.[1] Cao Đài nhanh gọn lẹ cách tân và phát triển về quy tế bào và con số tín đồ gia dụng. Theo vấn đề của Ban Tôn giáo nhà nước, dẫn tổng hợp năm 2010 của những tổ chức triển khai Cao Đài thì có tầm khoảng rộng lớn 2,4 triệu tín đồ[2], còn theo gót Thống kê của Tổng viên tổng hợp VN cũng nhập năm 2009 thì số người tự động coi bản thân là tín đồ gia dụng Cao Đài bên trên VN là 807.915 người,[3] cũng đều có mối cung cấp ghi rộng lớn 5 triệu[4]. Về mặt mày tổ chức triển khai đạo Cao Đài sở hữu bên trên 1 vạn chức sắc, sát 3 vạn chức việc với 958 tổ chức triển khai Họ đạo hạ tầng được thừa nhận. Trên cả nước sở hữu 35/38 thành phố đạo Cao Đài hoạt động và sinh hoạt với 65 Ban Đại diện, 1.290 hạ tầng thờ tự động (hàng năm có tầm khoảng 4000 tín đồ gia dụng mới nhất nhập môn nhập đạo Cao Đài)[2]. Dường như, có tầm khoảng 30.000 tín đồ gia dụng nữa sinh sống ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc. Theo trang vấn đề và truyền đạo Cao Đài hải nước ngoài, số tín đồ gia dụng Cao Đài là khoảng tầm 5 triệu[5]

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tam giác

Xem thêm

 • Thánh thất Cao Đài

Chú thích

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons được thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Đạo Cao Đài.