đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

Câu hỏi:

25/08/2019 96,968

Bạn đang xem: đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

A. máy bộ sông núi khá hoàn hảo kể từ TW cho tới địa phương

B. máy bộ sông núi phức tạp với rất nhiều thành phần, hàng đầu là vua

C. còn giản dị và đơn giản nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai quản lý và điều hành một quốc gia

Đáp án chủ yếu xác

D. sông núi thành lập sớm nhất có thể ở điểm châu Á

Đáp án C

Đặc điểm của phòng nước Văn Lang - Âu Lạc là còn giản dị và đơn giản nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai quản lý và điều hành một vương quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là không phản ánh đích thị hạ tầng dân tới sự thành lập sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

A. Yêu cầu cải tiến và phát triển việc kinh doanh với những tộc người khác

B. Yêu cầu của sinh hoạt thị thủy và giao thông đường thủy nhằm đáp ứng nông nghiệp

C. Yêu cầu của việc làm kháng giặc ngoài xâm

D. Những gửi biến đổi căn bạn dạng vô cuộc sống tài chính - xã hội

Câu 2:

Tín ngưỡng phổ cập của dân cư Văn Lang - Âu Lạc là

A. sùng bái người dân có công

B. thờ cúng tổ tiên

C. sùng bái tự động nhiên

D. sùng bái con cái người

Câu 3:

Nền văn hóa truyền thống nào là là nền móng cho việc thành lập của vương quốc Văn Lang?

A. Văn hóa Hòa Bình

Xem thêm: sử lý hay xử lý

B. Văn hóa Đông Sơn

C. Văn hóa Hoa Lộc

D. Văn hóa Sa Huỳnh

Câu 4:

Các giai tầng chủ yếu vô xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

A. vua – quan tiền lại – lạc dân

B. vua – quý tộc – lạc dân

C. vua, quý tộc – dân tự tại – nô tì

D. quý tộc – dân tự động do

Câu 5:

Người hàng đầu những cỗ ở Văn Lang – Âu Lạc là

A. Lạc hầu

B. Lạc tướng

C. Quan lang

D. Bồ chính

Câu 6:

Nguồn hoa màu chủ yếu của dân cư Văn Lang - Âu Lạc là

A. lúa mạch

B. gạo nếp, gạo tẻ

C. ngô, khoai, sắn

D. lúa mì

Xem thêm: tập hợp số nguyên