cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi

Câu hỏi:

09/10/2019 40,577

A. đoạn mạch chỉ mất R và C giắt tiếp nối nhau.

Bạn đang xem: cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi

B. đoạn mạch chỉ mất cuộn cảm L.

C. đoạn mạch với R và L giắt tiếp nối nhau.

Đáp án chủ yếu xác

D. đoạn mạch chỉ mất L và C giắt tiếp nối nhau.

Đáp án C

Cường phỏng loại năng lượng điện luôn luôn trực tiếp sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp ở nhì đầu đoạn mạch (hay năng lượng điện áp luôn luôn trễ trộn rộng lớn độ mạnh loại điện) khi đoạn mạch chỉ mất R và C giắt tiếp nối nhau.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Máy phân phát năng lượng điện xoay chiều hoạt động và sinh hoạt dựa vào

A. hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

B. tính năng của kể từ ngôi trường lên loại năng lượng điện. 

C. hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện.         

D. tính năng của loại năng lượng điện lên nam châm từ.

Câu 2:

Số chỉ của ampe kế tiếp khi giắt tiếp nối nhau nhập đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều mang lại tao biết độ quý hiếm nào?

A. độ mạnh loại năng lượng điện tức thời

B. độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng

C. độ mạnh loại năng lượng điện trung bình

D. độ mạnh loại năng lượng điện đặc biệt đại

Câu 3:

Nhận xét này tại đây về máy đổi mới áp là không đúng?

A. Máy đổi mới áp rất có thể thay cho thay đổi tần số loại năng lượng điện xoay chiều. 

Xem thêm: sắn dây kỵ với gì

B. Máy đổi mới áp rất có thể người sử dụng đổi khác độ mạnh hiệu dụng của loại năng lượng điện xoay chiều. 

C. Máy đổi mới áp rất có thể hạn chế năng lượng điện áp hiệu dụng của năng lượng điện áp xoay chiều. 

D. Máy đổi mới áp rất có thể tăng năng lượng điện áp hiệu dụng của năng lượng điện áp xoay chiều.

Câu 4:

Mắc một vôn kế tiếp đo hiệu năng lượng điện thế xoay chiều nhập nhì đầu một năng lượng điện trở với loại năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện. Số chỉ của vôn kế tiếp mang lại biết

A. hiệu năng lượng điện thế hiệu dụng ở nhì đầu năng lượng điện trở.

B. hiệu năng lượng điện thế cực lớn ở nhì đầu năng lượng điện trở.

C. cường phỏng loại năng lượng điện hiệu dụng chạy qua chuyện năng lượng điện trở.

D. cường phỏng loại năng lượng điện cực lớn chạy qua chuyện năng lượng điện trở.

Câu 5:

Công thức này tại đây đúng:

A.i=uRR

B.i=uZ

C.i=uCZC

D.i=uLZL

Câu 6:

Giá trị đo của vôn kế tiếp và ampe kế tiếp xoay chiều chỉ

A. Giá trị cực lớn của năng lượng điện áp và độ mạnh loại năng lượng điện xoay chiều.

B. Giá trị khoảng của năng lượng điện áp và độ mạnh loại năng lượng điện xoay chiều.

C. Giá trị tức thời của năng lượng điện áp và độ mạnh loại năng lượng điện xoay chiều.

Xem thêm: quả đậu biếc có ăn được không

D. Giá trị hiệu dụng của năng lượng điện áp và độ mạnh loại năng lượng điện hiệu dụng.