cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2cm

Câu hỏi:

06/10/2019 76,505

B. 1 centimet.

Bạn đang xem: cường độ điện trường tạo bởi một điện tích điểm cách nó 2cm

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Ta sở hữu biểu thức độ mạnh năng lượng điện trường: E=kQr2

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường tạo ra vì chưng một năng lượng điện điểm cơ hội nó 2 centimet vì chưng 10^5 V/m (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một năng lượng điện test đặt điều bên trên điểm sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 0,16 V/m. Lực thuộc tính lên năng lượng điện ê vì chưng 2.10-4 N. Độ rộng lớn của năng lượng điện ê là

A. 1,25.10-4 C

B. 8.10-2 C

C. 1,25.10-3 C

D. 8.10-4 C

Câu 2:

Có nhị năng lượng điện q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt điều bên trên nhị điểm A, B vô chân ko và cách nhau chừng một khoảng tầm 6cm. Một năng lượng điện q3= 2.10-6 C, đặt điều bên trên M phía trên đàng trung trực của AB, cơ hội AB một khoảng tầm 4 centimet. Độ rộng lớn của lực năng lượng điện bởi nhị năng lượng điện q1 và q2 thuộc tính lên năng lượng điện q3

A. 14,40N

B. 17,28 N

C. trăng tròn,36 N

D. 28,80N

Câu 3:

Hai năng lượng điện q1 = - 4.10-8C và q2 = 4.10-8C đặt điều bên trên nhị điểm A và B cách nhau chừng 4cm vô bầu không khí. Lực thuộc tính lên năng lượng điện q = 2.10-9C đặt điều bên trên điểm M cơ hội A 4cm, cơ hội B 8cm là

A. 6,75.10-4N

B. 1,125. 10-3N

Xem thêm: soạn văn trở gió

C. 5,625. 10-4N

D. 3,375.10-4N

Câu 4:

Một năng lượng điện điểm q=10-7C đặt điều vô năng lượng điện ngôi trường của năng lượng điện điểm Q, Chịu đựng thuộc tính của lực F=3.10-3N. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường E bên trên nơi đặt năng lượng điện q là

A. 2.10-4V/m

B. 3. 104V/m

C. 4.104V/m

D. 2,5.104V/m

Câu 5:

Một điểm cơ hội một năng lượng điện một khoảng tầm cố định và thắt chặt vô bầu không khí sở hữu độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 4000 V/m theo hướng kể từ trái ngược lịch sự nên. Khi sập một hóa học năng lượng điện môi sở hữu hằng số năng lượng điện môi vì chưng 2 bao quấn năng lượng điện điểm và điểm đang được xét thì độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm ê có tính rộng lớn và phía là

A. 8000 V/m, phía kể từ trái ngược lịch sự nên.

B. 8000 V/m, phía kể từ nên lịch sự trái ngược.

C. 2000 V/m, phía kể từ nên lịch sự trái ngược.

D. 2000 V/m phía kể từ trái ngược lịch sự nên.

Câu 6:

Người tao đặt điều 3 năng lượng điện q1 = 8.10-9C, q2 = q3 = - 8.10-9C bên trên 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 6cm vô bầu không khí. Lực thuộc tính lên năng lượng điện q0 = 6.10-9C đặt tại tâm O của tam giác là

A. 72.10-5 N

B. 72.10-6 N

C. 60.10-6 N

Xem thêm: mùa xuân nho nhỏ tác giả tác phẩm

D. 5,5.10-6 N