cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là

Đề bài

Bạn đang xem: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là

Tại sao thưa cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 129 phân tách, lí giải. 

* Chú ý: Dựa bên trên những tiêu chuẩn quy tế bào, thời hạn, tính khốc liệt,… của cuộc khởi nghĩa Hương Khê đối với những cuộc khởi nghĩa không giống nhập trào lưu Cần Vương để lấy đi ra phán xét.

Xem thêm: điện phân nóng chảy naoh

Lời giải chi tiết

Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa vượt trội nhất nhập trào lưu Cần Vương, vì:

- Quy tế bào, địa phận hoạt động to lớn, bao gồm 4 tỉnh bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình.

- Trình chừng tổ chức triển khai quy củ: bao gồm 15 quân loại, từng quân loại với kể từ 100 cho tới 500 người vì thế những tướng soái tài phụ thân lãnh đạo.

- Thời gian lận tồn bên trên nhiều năm nhất, 11 năm từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1896.

- Khởi nghĩa thất bại đánh vết mốc kết thúc của trào lưu đấu tranh giành kháng Pháp bên dưới ngọn cờ Cần Vương.

Loigiaihay.com

Xem thêm: miêu tả là gì