công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích q 0

Câu hỏi:

29/05/2020 93,891

B. E=-9.109Qr2

Bạn đang xem: công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích q 0

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường phát sinh vì như thế năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm nhập chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng chừng 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau được đặt điều nội địa (ε = 81) xa nhau chừng 3 (cm). Lực đẩy đằm thắm bọn chúng vì như thế 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 3:

Hai trái ngược cầu nhỏ với năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác cùng nhau một lực 0,1 (N) nhập chân ko. Khoảng cơ hội đằm thắm bọn chúng là

A. r = 0,6 (cm)

B. r = 0,6 (m)

Xem thêm: khi tạo tài khoản thư điện tử em không cần khai báo gì

C. r = 6 (m)

D. r = 6 (cm)

Câu 4:

Ba năng lượng điện q y chang nhau được đặt điều cố định và thắt chặt bên trên tía đỉnh của một tam giác đều phải sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác cơ là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 5:

Một năng lượng điện điểm dương Q nhập chân không khiến đi ra bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng chừng r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn sinh ra

B. Tính hóa học cơ bạn dạng của năng lượng điện ngôi trường là nó tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện đặt điều nhập nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện đặt điều bên trên điểm cơ nhập năng lượng điện trường

Xem thêm: nhận xét nào sau đây về dao động tắt dần là đúng

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện tính năng lên một năng lượng điện dương đặt điều bên trên điểm cơ nhập năng lượng điện trường