công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng chậm dần đều là

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất

Với loạt bài xích Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều Vật Lí lớp 10 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ công thức, từ tê liệt lên kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong những bài xích ganh đua môn Vật Lí 10.

Bài viết lách Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Bài luyện minh họa vận dụng công thức vô bài xích với điều giải cụ thể chung học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều Vật Lí 10.

Bạn đang xem: công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng chậm dần đều là

                    Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất

1. Định nghĩa

- Chuyển động trực tiếp thay đổi đều là hoạt động với tiến trình là đường thẳng liền mạch có tính rộng lớn của véc tơ vận tốc tức thời tức thời hoặc tăng lên hoặc rời đều theo đuổi thời hạn.

- Chuyển động trực tiếp có tính rộng lớn của véc tơ vận tốc tức thời tức thời rời đều theo đuổi thời hạn gọi là hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều.

Giả sử với cùng một hóa học điểm M, bắt nguồn từ một điểm A với tọa phỏng x0 bên trên đường thẳng liền mạch Ox, hoạt động trực tiếp thời gian nhanh dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời đầu v0 và với tốc độ a.

 Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất

2. Công thức

- Chọn chiều dương là chiều hoạt động của vật.

- Vật hoạt động lừ đừ dần dần đều nên a.v0 < 0 => a và v0 trái ngược lốt.

Phương trình hoạt động của hóa học điểm hoạt động lừ đừ dần đều:

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất 

Trong đó:

+ xo: tọa phỏng thuở đầu của vật bên trên thời gian t0 (m)

+ x: tọa phỏng của vật sau thời hạn hoạt động t (m)

+ v0: véc tơ vận tốc tức thời hoạt động của vật (m/s)

+ a: tốc độ hoạt động của vật (m/s2)

3. Kiến thức cởi rộng

a. Các công thức

- Quãng lối đi được của hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều:

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất 

- Nếu lựa chọn chiều của những véc tơ vận tốc tức thời là chiều dương thì v < v0 và Δv < 0. Gia tốc a có mức giá trị âm, tức là ngược lốt với vận tốc:

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất 

- Nếu lấy gốc thời hạn ở thời gian t0 = 0 thì công thức tính vận tốc:

v = v0 - a.t  

- Công thức tương tác thân thiện tốc độ, véc tơ vận tốc tức thời và quãng lối đi được của hoạt động trực tiếp thay đổi đều:

v2 - v02 = 2.(-a).s

Chú ý: Trong hoạt động lừ đừ dần dần đều có những lúc vật tiếp tục tạm dừng (v = 0). Nếu tốc độ của vật vẫn được lưu giữ thì vật tiếp tục hoạt động thời gian nhanh dần dần đều về phía ngược lại.

b. Đồ thị

- Đồ thị tọa phỏng theo đuổi thời hạn (x – t): hình dạng là 1 nhánh parabol

+ Đồ thị vật hoạt động lừ đừ dần dần đều

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất

Xem thêm: dao động điều hòa gia tốc biến đổi

- Đồ thị véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi thời hạn (v – t): hình dạng là đường thẳng liền mạch xiên góc.

Hệ số góc của lối màn biểu diễn v – t vì chưng tốc độ của đem động:

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất 

+ Đồ thị vật hoạt động lừ đừ dần dần đều

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất

                        Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất

4. Bài luyện minh họa

Câu 1: Một vật hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều với vận tốc thuở đầu 3 m/s và tốc độ có tính rộng lớn 2 m/s2. tường thời gian thuở đầu vật ở gốc tọa phỏng và hoạt động ngược hướng dương của trục tọa phỏng. Viết phương trình hoạt động của vật

Lời giải:

Chọn gốc thời hạn là lúc vật chính thức đem động

Vật hoạt động lừ đừ dần dần đều ⇒ a.v < 0

Mà vật hoạt động ngược hướng dương ⇒ v < 0 ⇒ a > 0

Ban đầu vật ở gốc tọa phỏng nên x0 = 0

Phương trình hoạt động của vật với dạng:

Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất 

Câu 2: Một đoạn dốc trực tiếp lâu năm 62,5 m, Nam chuồn xe đạp điện và xuất phát kể từ chân dốc tăng trưởng với v0 = 18 km/h hoạt động lừ đừ dần dần đều với tốc độ có tính rộng lớn 0,2 m/s2.

a. Viết phương trình hoạt động của Nam

b. Nam chuồn không còn đoạn dốc vô bao lâu?

Lời giải:

Đổi 18 km/h = 5 m/s

Chọn gốc toạ phỏng bên trên chân dốc, chiều dương kể từ chân cho tới đỉnh dốc, gốc thời hạn là lúc Nam chính thức lên dốc

a. Nam tăng trưởng dốc: Nam theo hướng dương ⇒ v > 0

Chuyển động lừ đừ dần dần đều: a.v < 0 ⇒ a < 0

Phương trình đem động: Phương trình hoạt động trực tiếp lừ đừ dần dần đều hoặc nhất 

b. Đoạn dốc dài: 62,5 = 5t – 0,1t2⇒ t = 25s

Xem tăng những Công thức Vật Lí lớp 10 cần thiết hoặc khác:

 • Đồ thị tọa phỏng theo đuổi thời gian

 • Đồ thị tốc độ theo đuổi thời gian

 • Đồ thị véc tơ vận tốc tức thời theo đuổi thời gian

 • Công thức tính gia tốc

  Xem thêm: sọ dừa lớp 6 chân trời sáng tạo

 • Công thức tính tốc độ phía tâm

Ngân sản phẩm trắc nghiệm không tính phí ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc Gia bên trên khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
 • Kho trắc nghiệm những môn khác

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những đoạn phim dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo rất tốt - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.vietjack.com

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85