công thức tính diện tích tứ giác

Như chúng ta vẫn biết, tứ giác là 1 trong nhiều giác bao gồm tứ cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhị đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích tứ giác

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không sở hữu cặp cạnh đối này rời nhau), hoặc tứ giác kép (có nhị cặp cạnh đối rời nhau). Tứ giác đơn rất có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 chừng.

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn ở trong 1/2 mặt mày bằng sở hữu bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh này của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc vô nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến phố chéo cánh đều nằm cạnh sát vô tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh nhưng mà đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh ê phân tách rời tứ giác trở nên nhị phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau lần hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, hao hao phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác đặc biệt quan trọng, tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn xoe và tứ giác nội tiếp đàng tròn xoe..

I. Công thức tính chu vi và diện tích S tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên vày tổng chừng lâu năm tứ cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên vày ½ tích của chừng lâu năm đàng chéo cánh loại nhất, chừng lâu năm đàng chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo nên vày hai tuyến phố chéo cánh ê.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo nên vày hai tuyến phố chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác quánh biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác đặc biệt quan trọng thông thường gặp gỡ, ê là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống sót lại chúng ta nếu như mong muốn chúng ta cũng có thể tự động nghiên cứu và phân tích thêm thắt bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích S tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang vày ½ tích của tổng nhị cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang vày tổng chừng lâu năm của tứ cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục vày tích của chừng lâu năm một cạnh và chừng lâu năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành vày nhị thứ tự tổng chừng lâu năm nhị cạnh thường xuyên.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục vày tích của chừng lâu năm nhị cạnh thường xuyên.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật vày nhị thứ tự tổng chừng lâu năm nhị cạnh thường xuyên.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Diện tích của hình thoi vày ½ tích của chừng lâu năm đàng chéo cánh loại nhất với chừng lâu năm đàng chéo cánh thứ hai.

Xem thêm: vẽ sơ đồ online

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi vày tứ thứ tự chừng lâu năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục vày bình phương chừng lâu năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn vày tứ thứ tự chừng lâu năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe tâm O vày tổng chừng lâu năm tứ cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn xoe tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo đòi công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của đàng tròn xoe nước ngoài tiếp tứ giác nếu như sở hữu trong tương đối nhiều tình huống ko nên là phó điểm của hai tuyến phố chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn xoe tâm O vày tổng chừng lâu năm tứ cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp đàng tròn xoe tâm O vày $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là chừng lâu năm nửa đường kính đàng tròn xoe nội tiếp

Chú ý: Tâm đàng tròn xoe nội tiếp tứ giác nếu như sở hữu tiếp tục trùng với phó điểm của tứ đàng phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta vừa đủ về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác vô cùng đặc biệt quan trọng, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói công cộng là nhờ vào những công thức vô nội dung bài viết này thì chúng ta cũng có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức trước tiên vô nội dung bài viết cũng chính là công thức công cộng rất có thể vận dụng cho tới từng tứ giác, những công thức tiếp theo sau đều được biến hóa dựa trên những nhân tố đặc biệt quan trọng về cạnh, về góc của tứ giác sao cho tới dễ dàng vận dụng nhất.

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với chúng ta. Xin Chào thân ái và hứa hội ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp theo sau !

Đọc thêm:

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết lách đạt: 4.4/5 sao - (Có 9 lượt tấn công giá)

Xem thêm: bộ hồ sơ xin việc gồm những gì

Note: Bài viết lách này hữu ích với chúng ta chứ? Đừng quên Đánh Giá nội dung bài viết, lượt thích và share cho tới đồng chí và người thân trong gia đình của người tiêu dùng nhé !