co2 + baoh2 dư

Hiện tượng xẩy ra Khi sục kể từ từ khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ba(OH)2 là :

Bạn đang xem: co2 + baoh2 dư

A. xuất hiện nay kết tủa trắng

B. ban sơ tạo ra kết tủa white , tiếp sau đó tan dần

C. sau 1 thời hạn mới nhất xuất hiện nay kết tủa trắng

D. ko xuất hiện nay kết tủa

Đáp án B

Thứ tự động phản xạ :
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O ( Lúc đầu OH- đặc biệt dư đối với CO2)
BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện ganh đua kiến thức và kỹ năng ôn ganh đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ
Sách tự động học tập, pro S ôn ganh đua lớp 12 - Moonbook 150.000đ 79.000đ
Sách Tổng ôn vật lý cơ lớp 12 ôn ganh đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ đồng hồ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho tất cả những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: hội chứng marie antoinette

Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho tất cả những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID