có thể viết được bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số là 1 hoặc 2

Vietjack.u reviews cỗ thắc mắc ôn tập luyện Toán với đáp án được biên soạn bám sát lịch trình học tập giúp cho bạn ôn luyện và bổ sung cập nhật kỹ năng và kiến thức môn Toán đảm bảo chất lượng rộng lớn. Mời chúng ta đón xem:

Có thể viết lách được từng nào phân số với tử số và kiểu số là một trong hoặc 2

Bạn đang xem: có thể viết được bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số là 1 hoặc 2

Đề bài: cũng có thể viết lách được từng nào phân số với tử số và kiểu số là một trong hoặc 2?

Lời giải:

Ta viết lách được 4 phân số với tử số và kiểu số là một trong hoặc 2 là 12,21,121,112 .

Xem thêm thắt những thắc mắc ôn tập luyện Toán chọn thanh lọc, hoặc khác:

Cho phương trình (m – 4)x^2 – 2m(m – 2)x + m – 1 = 0...

Trong những group hình sau, group nào là với tâm đối xứng...

Nhóm hình nào là đều sở hữu trục đối xứng...

Tìm hình họa của lối tròn xoe (C): (x + 1)^2 + (y – 1)^2 = 4 qua...

Tìm hình họa của (C): x^2 + y^2 + 2x – 84 = 0 qua loa Q(O; –45°)...

Sơ vật dụng trí tuệ chương 4 hình học tập lớp 6...

Cách gửi láo lếu số trở nên số thập phân, tớ thực hiện như vậy nào...

Cho hình bình hành với AB = 2AD. Gọi M, N theo gót trật tự là trung điểm...

Cho tam giác ABC vuông bên trên A biết AB = 3 centimet, AC = 4 cm...

Chứng minh rằng nhì tam giác ABC và MNP với nằm trong trọng tâm Lúc và chỉ khi...

Cho tam giác ABC. Lấy những điểm M, N, P.. thỏa mãn...

Tìm tích của số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số và số lớn số 1 với 1 chữ số...

Tập xác định D của hàm số hắn = (x^2 - 3x + 2)^pi...

Tìm tập luyện xác lập của hàm số sau: hắn = x^2 – 3x +2...

Thế nào là thế nào là là nhì nhiều thức đồng dạng? Cho ví dụ...

Rút gọn gàng A = 1/(căn 3 + 1) + 1/(căn 3 -1)...

2m^2 85 cm^2 = ............. m^2...

Tìm số vẹn toàn x, biết 2x phân tách không còn cho tới (x – 1...

Tìm số vẹn toàn x, biết (2x + 1) phân tách không còn cho tới (x – 1...

3,4 giờ = .... giờ .....phút...

Giải phương trình : A 3 x + C (x-2) x = 14x...

Giải phương trình : A 3 x + C (x-3) x = 14x (x là ẩn số...

Có thể viết lách được từng nào phân số với tử số và kiểu số là một trong hoặc 2...

Giải phương trình căn 3 cos 2x – sin 2x = căn 2...

Giải phương trình: cos 2x – căn 3 sin2x = 2...

Xem thêm: cách lấy dăm trong tay

Tìm m nhằm tía điểm A (2; – 1), B (1; 1), C (3, m + 1) trực tiếp hàng...

Theo dõi thời hạn thực hiện bài xích tập luyện (tính theo gót phút) của 30 học tập sinh...

Quan sát hình vẽ sau , biết góc BAC = ACD = 30 phỏng . Em hãy lý giải vì sao AB // CD...

Cho x, hắn, z vừa lòng x^2 + y^2 + z^2 ≤ 3...

Cho x, hắn, z là số dương vừa lòng x^2 + y^2 + z^2 = 3. Chứng minh rằng...

y = cot(1 – x)...

Tính A = sin^2 2° + sin^2 4° + sin^2 6° + … + sin^2 84° + sin^2 86° + sin^2 88°...

Tính độ quý hiếm biểu thức A = sin^2 1° + sin^2 2°...

Vẽ vật dụng thị nhì hàm số bên trên nằm trong hệ trục tọa phỏng hắn = x^2 và hắn = 2x + 3...

Vẽ vật dụng thị hàm số hắn = –x^2 (P) và hàm số hắn = –2x – 3 (D) bên trên nằm trong hệ tọa độ...

Trong hình 97, biết diện tích S miền gạch ốp kẻ sọc là 86 cm2...

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a. Tính...

Tam giác ABC với AB = 3, AC = 6...

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của DA, BC...

Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của AD, BC...

Tính căn 6 - 2 căn 5...

Rút gọn gàng biểu thức căn (6 + 2 căn 5) - căn (6 - 2 căn 5)...

Phân tích nhân tử x^3 – y^3...

Khai triển hằng đẳng thức: x^3 + y^3...

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm vẹn toàn của thông số m ∈ [–3; 5...

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm số hắn = (m – 1)x...

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm số chỉ mất cực kỳ đái nhưng mà không tồn tại cực kỳ đại...

Cho nhì hàm số hắn = –2x^2 (P) và hắn = 3x + m – 1 (d...

Tìm m nhằm gửi gắm điểm của d: hắn = 12x + 5 – m; d’: hắn = 3x + m + 3...

Cho 4 điểm A, B, C, D bất kì. Gọi E, F thứu tự là trung điểm AB, CD...

Cho 4 điểm A, B, C, D bất kì. Gọi E, F thứu tự là trung điểm AB, CD...

Tìm x, biết: x(x + 3) – x^2 + 9 = 0...

Xem thêm: quan sát hình 2.2 và chỉ ra những điểm không an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm

Tìm x, biết: 2x(x – 3) + x^2 – 9 = 0...

Biểu thức căn 1/a có nghĩa Lúc nào...

Giải phương trình x - 2căn (x - 3) = 3...