cơ sở tưởng tượng của thần trụ trời

Cơ sở tưởng tưởng :

- Thần Trụ Trời : vị thần sở hữu thân mật thể vĩ đại rộng lớn, bước một bước là kể từ tỉnh này qua chuyện tỉnh nọ hoặc kể từ đỉnh núi này sang trọng đỉnh núi không giống .

Bạn đang xem: cơ sở tưởng tượng của thần trụ trời

- Thần Sét : vị thần xuất hiện mũi nanh nọc, giờ quát mắng túa đặc biệt kinh hoàng, luôn luôn đem theo người lưỡi búa đá rộng lớn, chuyên thực hiện pháp luận ở trần gian.

- Thần Gió : vị thần sở hữu hình dạng kì quặc, không tồn tại đầu, rất có thể thực hiện dông khi vĩ đại hoặc nhỏ, ngắn ngủi hoặc lâu.

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: tại sao nói thời đường là thời kỳ thịnh vượng của phong kiến trung quốc

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bài tập về hình chữ nhật lớp 8

5

1 vote