cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

Câu hỏi:

29/03/2022 34,118

Bạn đang xem: cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

A. chỉ triệu tập ở một trong những chống.

Đáp án chủ yếu xác

B. phân phụ vương đều từng Một trong những vùng.

C. tăng tỉ trọng chống quốc gia.

D. tăng tỉ trọng công nghiệp khai quật.

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Cơ cấu công nghiệp theo đuổi cương vực việt nam lúc này sinh hoạt CN  tập trung hầu hết ở một trong những chống, ở Bắc Sở, ĐBSH và phụ cận là vùng sở hữu cường độ triệu tập công nghiệp tối đa việt nam lúc này. Vùng núi, vùng sâu sắc, vùng xa: công nhân lừ đừ cải tiến và phát triển, phân bổ phân giã, tách rạc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chăn nuôi trườn sữa ở Trung du và miền núi Bắc Sở mới đây được cải tiến và phát triển mạnh vì thế tác dụng hầu hết của

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của việc cải tiến và phát triển những vùng thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

Câu 3:

Biện pháp giới hạn xói sút khu đất ở đống núi việt nam là

Câu 4:

Thế mạnh hầu hết nhằm cải tiến và phát triển ngành công nghiệp chế vươn lên là lương lậu thưc, đồ ăn ở Đồng vày Sông Hồng lúc này là

Câu 5:

Giải pháp hầu hết để  thu mút hút khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới với Duyên hải Nam Trung Sở là

Câu 6:

Xem thêm: cl + naoh

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 12, cho thấy vườn vương quốc nào là tại đây nằm trong Đồng vày sông Cửu Long?

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 29, cho thấy vùng Đồng vày sông Cửu Long sở hữu tài nguyên nào là sau đây?

Câu 8:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 26, cho thấy xí nghiệp nhiệt độ năng lượng điện Na Dương nằm trong tỉnh nào là sau đây?

Câu 9:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 4 - 5, cho thấy mũi Đại Lãnh nằm trong tỉnh nào là sau đây?

Câu 10:

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển của Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ rệt là do

Câu 11:

Cho biểu đồ:

                                           (Số liệu theo đuổi Niên giám đo đếm nước Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu đồ dùng, đánh giá nào là tại đây đúng vào khi đối chiếu GDP của Malaixia và Philipin từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2019?

Câu 12:

Vùng sở hữu diện tích S mặt mũi nước nuôi trồng thủy sản lớn số 1 việt nam là

Câu 13:

Bắc Sở sở hữu mưa nhiều vô mùa hè hầu hết vì thế tác dụng của

Câu 14:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 9, cho thấy trạm khí tượng nào là tại đây nằm trong vùng nhiệt độ Nam Trung Bộ?

Câu 15:

Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát hành nông nghiệp việt nam lúc này đang được

Xem thêm: nhân chia trước cộng trừ sau