có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 10

Câu hỏi:

27/04/2023 81

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 10

D. 3024.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Gọi số bất ngờ sở hữu 5 chữ số phân chia không còn cho tới 10 sở hữu dạng: \(\overline {abcd0} \).

Ta sở hữu a ≠ 0 nên sở hữu 9 cơ hội lựa chọn.

Vì những chữ số không giống nhau nên những số b, c, d theo thứ tự sở hữu số cơ hội lựa chọn là: 8; 7; 6

Vậy số những cố bất ngờ sở hữu 5 chữ số không giống nhau phân chia không còn cho tới 10 là: 9.8.7.6 = 3024.

Đáp án thực sự D.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông bên trên C (AC < BC), đàng cao CK và đàng phân giác nhập BD (K Î AB, D Î AC). Qua D kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc với AC rời CK, AB theo thứ tự bên trên H và I.

a) Chứng minh CDKI là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh AD.AC = DH.AB

c) Gọi F là trung điểm AD. Đường tròn trặn tâm I nửa đường kính ID rời BC bên trên M (M không giống B) và rời AM bên trên N (N không giống M). Chứng minh B, N, F trực tiếp sản phẩm.

Câu 2:

Cho đường thẳng liền mạch (d) sở hữu phương trình nó = (3m – 2)x + m – 2 (với m là tham lam số)
a) Tìm độ quý hiếm của m biết đường thẳng liền mạch (d) trải qua điểm A(1; 2). Vẽ loại thị hàm số với m lần được

b) Đường trực tiếp (d) rời Ox bên trên A, Oy bên trên B. Tìm m nhằm diện tích S ∆OAB bởi vì \(\frac{1}{2}\).

Xem thêm: soạn tiếng anh 7 global success

Câu 3:

Một ngôi trường trung học tập phổ thông sở hữu 4 học viên xuất sắc khối 12, sở hữu 5 học viên xuất sắc khối 11, sở hữu 6 học viên xuất sắc khối 10. Hỏi sở hữu từng nào cơ hội bố trí 15 học viên bên trên trở thành một sản phẩm ngang để tiếp đoàn đại biểu, nếu như những học viên ở và một khối thì xếp ngay gần nhau.

Câu 4:

Chứng minh rằng:

a) \(\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt 2 \cos \left( {\alpha - \frac{\pi }{4}} \right) = \sqrt 2 \sin \left( {\alpha + \frac{\pi }{4}} \right)\);

b) \(\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt 2 \sin \left( {\alpha - \frac{\pi }{4}} \right) = - \sqrt 2 \cos \left( {\alpha + \frac{\pi }{4}} \right)\).

Câu 5:

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Gọi M, N, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. Đường cao AH

a) Chứng minh tứ giác MNKH là hình thang cân

b) Gọi E là vấn đề đối xứng của M qua quýt N. Tứ giác AMCE là hình gì?

c) Tam giác ABC cần phải có thêm thắt ĐK gì thì tứ giác AECM là hình chữ nhật?

Câu 6:

Từ một điểm A ở ngoài đàng tròn trặn (O; R) kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Đường trực tiếp trải qua B vuông góc với OA bên trên H và rời đàng tròn trặn (O) bên trên C. Vẽ 2 lần bán kính BD. Đường trực tiếp AO rời đàng tròn trặn (O) bên trên nhì điểm M và N (M nằm trong lòng A và N). Chứng minh:

a) CD // OA.

b) AC là tiếp tuyến của đàng tròn trặn (O).

c) Cho biết R = 15 centimet, BC = 24 centimet. Tính AB, OA.

Câu 7:

Cho nửa đàng tròn trặn tâm O với nửa đường kính R, 2 lần bán kính AB. Trên nửa mặt mũi phẳng phiu bờ là đường thẳng liền mạch AB chứa chấp nửa đàng tròn trặn, kẻ tiếp tuyến Ax bên trên A của nửa đàng tròn trặn. Xét điểm M thay cho thay đổi bên trên Ax, ko trùng với A. Gọi E là vấn đề đối xứng với A qua quýt OM.

a) Chứng minh rằng ME là một trong tiếp tuyến của nửa đàng tròn trặn (O)

b) Đoạn OM rời nửa đàng tròn trặn (O) bên trên I. Chứng minh rằng I là tâm đàng tròn trặn nội tiếp của tam giác AME

Xem thêm: soạn văn 10 chân trời sáng tạo thần trụ trời

c) Gọi N là trung điểm EB. Tia ME rời ON bên trên P.. Hãy xác xác định trí của điểm M bên trên tia Ax nhằm diện tích S tam giác OMP đạt độ quý hiếm nhỏ nhất. Tính độ quý hiếm nhỏ nhất ê bám theo R.

c) Gọi C là kí thác điểm của BE và tia Ax, OC rời AE bên trên Q. Kẻ đường thẳng liền mạch qua quýt Q và tuy nhiên song với Ax, rời OM bên trên D. Chứng minh rằng A, D, P.. trực tiếp sản phẩm.