có bao nhiêu phân số thập phân có tử số là 3 lớn hơn 1/34 và nhỏ hơn 1/8

Đáp án:

Dựa nhập đặc điểm những phân số với tử số cân nhau, phân số nào là với kiểu mẫu số càng nhỏ nhắn thì phân số cơ càng rộng lớn tuy nhiên thực hiện.

Bạn đang xem: có bao nhiêu phân số thập phân có tử số là 3 lớn hơn 1/34 và nhỏ hơn 1/8

Giải

Nhân cả tử số và kiểu mẫu số nhì phân số `1/8` và `1/34` với 3, tớ có:

`1/8` =` 3/24`

`1/34` = `3/102`

Vì `3/102` < `3/101` <...<` 3/23` <`3/24` nên `1/8` < `3/101` <...< `3/23` <  `1/34`

Mà phân số thập phân là số với kiểu mẫu là `10;100;1000;...`

Xem thêm: giải bài tập toán 10 cánh diều

Vậy với `1` phân số thập phân

Số đó: `3/100`

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: c2h5cl c2h5oh

4.5

6 vote