chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp của cụm đáp cầu bắc giang là

Câu hỏi:

31/05/2020 14,116

Bạn đang xem: chuyên môn hóa sản xuất công nghiệp của cụm đáp cầu bắc giang là

A. cơ khí, khai quật than

B. vật tư kiến thiết, phân bón hoá học

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm này tại đây ko cần là sản phẩm thẳng của việc góp vốn đầu tư theo hướng thâm thúy, thay đổi trang tranh bị và câng nghệ vô công nghiệp

A. Nâng cao hóa học lượng

B. Đa dạng hoá sản phẩm

C. Hạ giá tiền sản phẩm

D. Tăng năng suất lao động

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội về phân hoá cương vực công nghiệp ở Đồng vày sông Hồng và vùng phụ cận là có

A. nhiều trung tâm công nghiệp chuyên nghiệp ngành với độ quý hiếm sản lượng tối đa nước

B. cường độ triệu tập công nghiệp vô loại cao nhất

C. những trung tâm công nghiệp rộng lớn phân bổ ở ven biển

D. nhiều trung tâm công nghiệp quy tế bào rộng lớn, độ quý hiếm sản lượng tối đa nước

Câu 3:

Vùng này tại đây đem tỉ trọng cướp rộng lớn một nửa tổng vốn phát triển công nghiệp của tất cả nước

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Đồng vày sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Đồng vày sông Cửu Long

Câu 4:

Vùng này tại đây đem công nghiệp cải tiến và phát triển chậm chạp, phân bổ phân giã, tách rạc

Xem thêm: một bài thuyết trình mẫu

A. Đồng bằng

B. Ven biển

C. Trung du

D. Miền núi

Câu 5:

Cơ cấu công nghiệp theo dõi bộ phận kinh tế tài chính VN gồm

A. chống Nhà nước, chống ngoài Nhà nước, chống tập dượt thể

B. chống Nhà nước, chống ngoài Nhà nước, chống đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

C. chống Nhà nước, chống cá nhân, chống đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

D. chống Nhà nước, chống ngoài Nhà nước, chống cá thể

Câu 6:

Vùng này tại đây hiện tại có mức giá trị phát triển công nghiệp thấp nhất cả nước

A. Tây Nguyên

B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 7:

Sản xuất thuỷ năng lượng điện là trình độ chuyên môn hoá phát triển của cụm công nghiệp

A. Đáp Cầu - Bắc Giang

B. Đông Anh - Thái Nguyên

C. Hoà Bình - Sơn La

D. Tỉnh Nam Định - Tỉnh Ninh Bình - Thanh Hoá

Xem thêm: fe hno3

TÀI LIỆU VIP VIETJACK